eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

2019-03-29 12:35

Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

W deklaracjiach PIT inny zakres informacji oraz termin złożenia © SylaK - Fotolia.com

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy wzory formularzy, które otrzymują podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów wpłynęło m.in. na kształt formularza PIT-8C – w którym dotychczas wykazywane były różne kategorie przychodów (dochodów), uzyskiwanych zarówno przez rezydentów jak i osoby fizyczne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Przeczytaj także: Jak przesłać do urzędu i pracownika PIT-11 za 2018 r.?

Jakie informacje zawierał formularz PIT-8C dotychczas?


Podmioty zobowiązane do sporządzania, a także przykazywania organom podatkowym oraz podatnikom formularza PIT-8C – w szczególności osoby prawne – wykazywały w nim różne kategorie przychodów (dochodów). W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2018 r., formularz ten mógł kojarzyć się z uzyskaniem przez podatnika przychodu z tzw. „innego źródła”.
Otwarty katalog przychodów z innych źródeł, został wymieniony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa PDOF). Przychody te, to m.in. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, alimenty, stypendia czy też nagrody i inne nieodpłatne świadczenia zaliczanego do przychodów podatnika. Co do zasady, podatnicy, którzy utrzymywali od danej instytucji PIT-8C, byli zobligowani do ujęcia wykazanych w nim kwot w składanym zeznaniu rocznym.

Drugą kategorię dochodów, wykazywanych dotychczas w formularzu stanowią stypendia wypłacane uczniom i studentów przez instytucje wskazane w ustawie o PDOF. Płatnicy stypendiów byli zobligowani do wykazywania wypłaconych kwot, a także wysokości pobranych zaliczek – z uwzględnieniem kwoty wolnej o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PDOF. Ponadto, formularz PIT-8C zawierał również informacje o dochodach, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, w szczególności z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy realizacji wynikających z nich praw.

fot. SylaK - Fotolia.com

W deklaracjiach PIT inny zakres informacji oraz termin złożenia

Z początkiem 2019 r. istotnie zmienił się zakres informacji podawanych na formularzu PIT-8C. Większość dotychczasowych danych obecnie została przeniesiona do PIT-11. W PIT-8C natomiast pokazywane są co do zasady dochody kapitałowe. Formularz w skarbówce nadto można złożyć tylko elektronicznie i to do końca stycznia roku następującego po tym, którego on dotyczy.


Rozporządzenie wykonawcze źródłem zmian


Zmiana wzoru formularza PIT-8C, a tym samym zakresu informacji w nim zawartych, została spowodowana wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Co warto podkreślić, podmioty wskazane w ustawie były zobligowane do zastosowania nowego wzoru (sporządzenia na nim informacji oraz przekazania) w odniesieniu do przychodów, dochodów (strat) podatników począwszy od 1 stycznia 2018 r. Nie mniej jednak, przepisy dopuszczają sytuację, w której informacja PIT-8C została sporządzona oraz złożona na dotychczasowym wzorze. Taka możliwość istniała, gdy obie czynności (sporządzenie oraz przekazanie) miały miejsce przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. przed 1 stycznia 2019 r.).

Nowy formularz informuje wyłącznie o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych


W obecnym stanie prawnym, informacja PIT-8C została znacznie zredukowana, zawierając dane dotyczące wyłącznie o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Na formularzu zamieszczane są informacje o dochodach z tytułu:
  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • odpłatnego zbycia niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji),
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przychody wykazywane dotychczas w formularzu PIT-8C – jak np. przychody z innych źródeł – zostały przeniesione do informacji PIT-11. Tym samym, formularz PIT-11 – oprócz informowania podatników w szczególności o wysokości uzyskanych dochodów ze stosunku pracy – od początku bieżącego roku „pełni” dodatkową funkcję. Z uwagi na fakt, że od początku tego roku, informacja PIT-8C składana jest organom podatkowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ujednolicono termin na jej złożenie. W chwili obecnej, organ podatkowy musi otrzymać informację do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: