eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochód osobowy w PIT 2019: amortyzacja ma swój limit

Samochód osobowy w PIT 2019: amortyzacja ma swój limit

2019-10-15 13:46

Samochód osobowy w PIT 2019: amortyzacja ma swój limit

Samochód osobowy w PIT ma dwa niezależne limity © Syda Productions - Fotolia.com

W 2019 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać już nie o jednym, lecz dwóch, trzech (a w przypadku najmu czy leasingu - nawet czterech) ograniczeniach odnoszących się do firmowych samochodów osobowych. Bardzo ważne jest tutaj, aby do danego kosztu podatkowego przyporządkować odpowiedni limit.
Załóżmy dla przykładu, że przedsiębiorca nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, dla którego ustalona została wartość początkowa w wysokości 100.000 zł. Jest to samochód używany i będzie amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 40% w skali roku. Samochód ten będzie służył działalności mieszanej. Czy w takim przypadku przedsiębiorca powinien pamiętać o nowym ograniczeniu zaliczania do kosztów podatkowych amortyzacji jedynie w 75% jej wysokości?

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Samochód osobowy w PIT ma dwa niezależne limity

Rok 2019 przyniósł zmiany w zasadach rozliczania w kosztach samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ustawodawca obecnie limituje już nie tylko wartość amortyzacji, która trafi do kosztów podatkowych, ale też wartość wydatków eksploatacyjnych. Podatnicy mogą mieć trudność w ustaleniu, jaki limit kiedy stosować.


Dodatkowo ustawodawca ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych także wydatków dotyczących używania samochodu osobowego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a) ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (stanowiącego majątek firmy), na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika
Kosztem podatkowym jest tutaj zatem kwota 75% wartości poniesionego wydatku.

Należy przy tym pamiętać, że gdyby pojazd służył wyłącznie działalności gospodarczej, wydatki związane z jego użytkowaniem stanowiłyby koszty podatkowe w pełnej wysokości.

Do amortyzacji jeden limit


Przytoczone wyżej regulacje wskazują, że w stosunku do samochodu osobowego o wartości przekraczającej kwotę 225.000 zł w przypadku osobowych elektryków oraz 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych, odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości przekraczającej te kwoty, nie zalicza się do kosztów podatkowych

Do amortyzacji takiej nie stosuje się natomiast drugiego z ograniczeń. Przytoczone przepisy funkcjonują bowiem odrębnie – drugie ograniczenie odnosi się jedynie do wydatków związanych z używaniem/eksploatacją samochodu. Amortyzacja podatkowa służy natomiast rozliczeniu w kosztach wydatku na zakup środka trwałego (a nie jego bieżące używanie). W związku z tym samej amortyzacji nie należy już obejmować limitem 75%. Reasumując w przypadku samochodów osobowych o wartości początkowej nieprzekraczającej ustawowych limitów 225.000 zł i 150.000 zł (tak jak ma to miejsce w naszym przykładzie), naliczane od niej odpisy amortyzacyjne w pełni będą stanowić koszty podatkowe bez względu na to, czy pojazd służy jedynie działalności gospodarczej czy celom mieszanym. W przypadku droższych pojazdów odpis w części przypadającej na wartość początkową ponad limity kosztem podatkowym nie będzie.

Należy nadto pamiętać, że w odróżnieniu od limitu 75%, użytkowanie pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej nie pozwoli na pełne rozliczenie w kosztach odpisów amortyzacyjnych droższych samochodów (tj. o wartości początkowej przekraczającej przytoczone limity kwotowe). Tutaj bowiem limit kwotowy także należy stosować.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: