eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Leasing samochodu osobowego w 2020 roku

Leasing samochodu osobowego w 2020 roku

2020-01-07 13:28

Leasing samochodu osobowego w 2020 roku

Samochód osobowy w leasingu: wykorzystaj podwójny limit © Gajus - Fotolia.com

Mały samochód ciężarowy czy lepiej osobowy? Z podatkowego punktu widzenia lepszą opcją jest ten pierwszy, ale pojazd ciężarowy nie zawsze spełnia oczekiwania jego użytkownika. W 2019 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych dotyczące leasingu takich pojazdów, które także w roku 2020 skutkują utratą atrakcyjności tej formy finansowania. Przy dobrej optymalizacji jednakże leasing może być korzystniejszy od kredytu.
Drogie auta w podatkach dochodowych lepiej wypadały, gdy były wzięte w leasing operacyjny. Dlaczego? Bo w odróżnieniu od odpisów amortyzacyjnych, raty leasingowe w pełni trafiały do kosztów podatkowych (plus nieodliczony VAT). Wszystko zmieniło się z początkiem 2019 r. i nowe reguły obowiązują również przy leasingu samochodów w roku 2020. Oczywiście nowe zasady stosowane są jedynie do umów zawartych/zmienianych po wejściu w życie zmian (stare umowy leasingu zatem są rozliczane tak samo jak dawniej).
Na czym owa niekorzystna zmiana polega?
Od początku 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat dotyczących samochodu osobowego, a wynikających z zawartej umowy leasingu (w tym też najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł (250 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, wskazane wyżej ograniczenie stosuje się do tej części opłaty, która nie obejmuje kosztów eksploatacji samochodu osobowego.

Samochody osobowe do 150 tys. zł = 100% wydatków związanych z leasingiem w koszty

Załóżmy że samochód kosztuje 200.000 zł. W takim przypadku z każdej opłaty leasingowej zaliczymy do kosztów ¾ jej wartości (150.000 zł / 200.000 zł). Należy przy tym pamiętać, że limicie mieści się, obok wartości netto samochodu, także nieodliczony VAT (w przypadku osobówek podatnicy mają co do zasady prawo do odliczania 50% kwoty podatku z rat leasingowych, chyba że pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej). Limit ten nie jest zatem równy dla VAT-owców i nie VAT-owców.

fot. Gajus - Fotolia.com

Samochód osobowy w leasingu: wykorzystaj podwójny limit

Czy w 2020 r. warto brać samochód osobowy w leasing? Podatkowo rozwiązanie takie może być korzystniejsze niż zakup, nawet w przypadku droższych samochodów (poprzez odpowiednie wykorzystanie podwójnego limitu 150.000 zł). Niestety w stosunku do przepisów sprzed 2019 r. leasing jest mniej korzystny niż wcześniej.


Dodajmy jednak, że limit ten stosuje się proporcjonalnie do tej części raty leasingowej, która stanowi spłatę wartości początkowej pojazdu (art. 23 ust. 5c u.p.d.o.f.). Z kolei część odsetkowa raty jest kosztem w całości niezależnie od wartości auta (tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11.02.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR).

Ważny jest też sposób rozliczania takich kosztów. Otóż w przypadku droższych samochodów osobowych nie jest dopuszczalne zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów całości opłat aż do momentu przekroczenia limitu 150.000 zł, a następnie zaprzestanie ich ujmowania w rachunku podatkowym. Opłaty te (czynsz inicjalny oraz raty) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie w części (odpowiadającej udziałowi 150.000 zł i wartości samochodu osobowego).
Przepisy przewidują zasadę proporcjonalności, którą należy zastosować do każdej kolejnej płatności związanej z umową leasingu lub najmu.

Do opłat nie stosujemy limitu w wysokości 75%


To niestety nie jedyna zmiana, jaka znalazła się w ustawach o podatkach dochodowych, a odnosząca się do samochodów osobowych. Z początkiem 2019 r. ustawodawca postanowił bowiem ograniczyć rozliczanie w kosztach podatkowych również wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na takie pojazdy. Jeżeli samochód nie służy jedynie działalności gospodarczej, ale także celom prywatnym (np. samego przedsiębiorcy czy jego pracowników), wydatki eksploatacyjne można rozliczać w kosztach podatkowych jedynie w wysokości 75% ich faktycznej wartości (w tym nieodliczony VAT; por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.105.2019.1.AG). Jeżeli samochód służy jedynie działalności gospodarczej, koszt taki jest rozpoznawany w pełnej wysokości, niemniej używanie jedynie firmowe samochodu trzeba udowodnić (poprzez prowadzenie VAT-owskiej ewidencji przebiegu pojazdu).
Wskazane ograniczenie kosztów stosuje się także do tej części opłaty leasingowej, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego, gdy takowe zostały skalkulowane w opłatach leasingowych.

Co przy tym niezwykle ważne, takie zasady uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na eksploatację samochodów osobowych stosuje się także do aut w leasingu. Tutaj nie ma też znaczenia, kiedy została zawarta umowa leasingu. Zasady te dotyczą w związku z tym także samochodów w leasingach sprzed 2019 r.
Wskazanego ograniczenia (75% wydatku) nie stosuje się jednak do opłat leasingowych.

Przy wykupie korzystniej


Wykup samochodu z leasingu jest podatkowo odrębną transakcją. W efekcie odrębnie należy tutaj naliczać ten limit do samego leasingu (czyli czynszu inicjalnego i miesięcznych rat) oraz jego późniejszego wykupu.

Jeżeli zatem po zakończeniu umowy leasingu i wykupie samochodu decydujemy się na jego wprowadzenie do firmy i amortyzację, bierzemy pod uwagę cenę netto wynikającą z faktury wykupowej (plus nieodliczony VAT). Jeżeli wartość ta będzie niższa lub równa 150 tys. zł, to odpisy amortyzacyjne mogą iść w koszty w całości, niezależnie od tego, ile zaliczono w koszty w trakcie leasingu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: