eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochód osobowy: limitowanie opłat leasingowych w kosztach podatkowych

Samochód osobowy: limitowanie opłat leasingowych w kosztach podatkowych

2021-04-14 13:43

Samochód osobowy: limitowanie opłat leasingowych w kosztach podatkowych

Leasing samochodu osobowego w kosztach podatkowych ©  Laurent Hamels - Fotolia.com

Z początkiem 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy ustaw o podatku dochodowym w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Poniżej przedstawiamy na przykładzie, jak stosować obecnie obowiązujące ograniczenia.

Przeczytaj także: Leasing samochodu osobowego 2021

Przypomnijmy, zgodnie z art. 23 art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze samochodów osobowych, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Dla samochodu elektrycznego limit wynosi 225.000 zł (art. 23 ust. 5e ustawy o PIT i art. 16 ust. 5e ustawy o CIT).
Samochody elektryczne
Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pojazdem elektrycznym jest pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

Pojazdem hybrydowym z kolei jest pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z art. 2 pkt 13 tej ustawy).

W związku z powyższym samochodu hybrydowego nie można uznać za samochód elektryczny. Stosuje się zatem do niego niższy limit w podatku dochodowym (150.000 zł).

Wartość samochodu


Wartość samochodu, którą należy przyjąć na potrzeby omawianego ograniczenia, stanowi wartość netto wynikająca z umowy leasingu, powiększona o niepodlegający odliczeniu VAT (tj. VAT, który nie stanowi dla korzystającego podatku naliczonego oraz VAT w tej części, w której korzystającemu nie przysługuje prawo do jego obniżenia lub zwrotu).

fot. Laurent Hamels - Fotolia.com

Leasing samochodu osobowego w kosztach podatkowych

Wziąłeś w leasing drogie auto? Pamiętaj, że całość opłat leasingowych nie trafi do kosztów podatkowych Twojej firmy. Fiskus zgadza się bowiem jedynie na to, aby w tych znalazło się 150.000 zł. Musisz zatem ustalić proporcję, jaką będziesz odnosił do rat leasingowych przy rozliczaniu takich kosztów.


Zgodnie z resortowymi objaśnieniami, wartość samochodu wynikająca z umowy musi odpowiadać faktycznej (aktualnej) wartości rynkowej takiego samochodu na dzień zawarcia umowy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.651.2020.1.KR wyjaśnił, że „(…) zawarcie umowy leasingu operacyjnego w kwietniu 2019 r., której przedmiotem jest samochód osobowy o wartości powyżej 150.000 zł, skutkuje tym, że Wnioskodawca do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje wartość samochodu osobowego ustaloną jako suma opłaty wstępnej i rat miesięcznych wraz z podatkiem od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi - nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Niezależnie od powyższego pamiętać należy, że w przypadku umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartość samochodu osobowego powinna wynikać z treści umowy, na podstawie której podatnik korzysta z danego samochodu. Wartość przedmiotu umowy powinna odzwierciedlać jego wartość rynkową. Jeżeli w umowie określono wartość samochodu, która znacznie odbiega od wartości rynkowej, działanie takie może zostać poczytane jako obejście prawa podatkowego.(…)”

W interpretacji tej organ podatkowy jednocześnie wyjaśnił, że późniejszy wykup samochodu z leasingu jest podatkowo transakcją odrębną od samego leasingu. W związku z tym limit 150 000 zł/225 000 zł jest sosowany odrębnie dla samego leasingu i odrębnie dla jego wykupu.

Przykład zaliczania rat leasingowych w ciężar kosztów podatkowych


Załóżmy że w marcu 2021 r. przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości netto 250 000 zł, VAT 57 500 zł. Samochód będzie wykorzystywany w sposób mieszany, zatem VAT podlegający odliczeniu wyniesie: 57 500 zł x 50% = 28 750 zł.

Wartość samochodu na potrzeby ustalenia ograniczenia w zaliczaniu opłat leasingowych do kosztów podatkowych wyniesie zatem: 250 000 zł + 28 750 zł = 278 750 zł.
Proporcja wyniesie: 150 000 zł / 278 750 zł x 100% = 53,81%

Zgodnie z umową opłata wstępna wynosi 40% wartości samochodu, tj.: 123 000 zł brutto (netto: 100 000 zł, VAT: 23 000 zł).
Pozostałe opłaty leasingowe wynoszą 6 150 zł miesięcznie brutto, na co składa się:
  • część kapitałowa: 5 289 zł brutto (netto: 4 300 zł, VAT 989 zł
  • część odsetkowa: 861 zł brutto (netto: 700 zł, VAT: 161 zł).

W związku z powyższym wstępna opłata leasingowa stanowi koszt podatkowy w kwocie: 111 500 zł x 53,81% = 59 998,15 zł
Miesięczna rata leasingowa w części kapitałowej będzie stanowić koszt podatkowy w kwocie: 4 794,50 zł x 53,81% = 2 579,92 zł
Miesięczna rata leasingowa w części odsetkowej będzie natomiast stanowić koszt podatkowy w kwocie: 672,50 zł.

W rezultacie w kosztach podatkowych z tytułu comiesięcznej raty leasingowej znajdzie się zaledwie kwota: 2 579,92 zł + 672,50 zł = 3 252,42 zł. Poniesiony przez przedsiębiorcę wydatek to zaś 5 575 zł.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: