eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Najem samochodu osobowego w podatku dochodowym

Najem samochodu osobowego w podatku dochodowym

2021-10-13 09:45

Najem samochodu osobowego w podatku dochodowym

Limit kosztów najmu samochodów osobowych w PIT/CIT © Vasily Merkushev - Fotolia.com

Polski ustawodawca nie lubi, gdy przedsiębiorcy wykorzystują w działalności gospodarczej drogie samochody osobowe. Uważa, że nie może to się odbywać kosztem budżetu państwa, a mówiąc dokładniej - płaconych danin. Dlatego też ten, kto postanowi wykorzystywać w firmie drogie auto osobowe np. w najmie, musi liczyć się z tym, że z jednej strony będzie zobowiązany gromadzić dodatkową dokumentację, z drugiej zaś zostanie pozbawiony prawa do rozliczenia części wydatków w kosztach podatkowych.

Przeczytaj także: Leasing i wykup samochodu osobowego: limit w podatku dochodowym

Kupiłeś na firmę drogi samochód osobowy? Musisz pamiętać, że przy jego amortyzacji obowiązują Cię pewne limity. Mianowicie art. 23ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Od 2019 r. ograniczenia te obowiązują nie tylko przy zakupie samochodu i jego amortyzacji, ale również jego leasingu, dzierżawie, najmie, w tym nawet najmie krótkoterminowym.
Art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 (czyli tzw. leasingu operacyjnego), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (tutaj stosuje się odrębne ograniczenie), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł w przypadku elektryków, o czym mówi art. 23 ust. 5e tej ustawy) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Prawidłowe obliczenie kosztów podatkowych z tytułu leasingu/najmu/dzierżawy samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, uzależnione jest zatem od prawidłowego ustalenia wartości tego samochodu. I o ile w przypadku leasingu powyższe nie rodzi większych problemów – leasingobiorca wie bowiem, ile samochód kosztuje, tak przy najmie powyższe nie jest już takie oczywiste i wymaga uzyskania dodatkowych dokumentów od właściciela pojazdu.

fot. Vasily Merkushev - Fotolia.com

Limit kosztów najmu samochodów osobowych w PIT/CIT

Im droższy samochód osobowy, tym mniejsza część jego ceny zakupu, leasingu, najmu czy dzierżawy trafi do podatkowych kosztów uzyskania przychodu właściciela, korzystającego najemcy czy dzierżawcy. Ustawodawca uznał bowiem, że maksymalnie kwota 150.000 zł (225.000 zł w przypadku aut elektrycznych) może obciążyć koszty podatkowe firmy z takich tytułów.


Trzeba jednak zwrócić tutaj uwagę, że art. 23a ust 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym nie konkretyzuje wprost, do jakiej wartości odnosi się zawarte w nim kryterium. Poza tym w przypadku najmu/dzierżawy ważny jest też okres, na jaki zawarto takiego umowy. Art. 23 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaje, że w przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu, o której mowa wyżej, należy rozumieć wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Reasumując w przypadku każdej umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy samochodu osobowego o znacznej wartości, korzystający, najemca, dzierżawca musi stosować ograniczenia w zakresie zaliczania wydatków na taki leasing/najem/dzierżawę do kosztów podatkowych. Sposób ustalania, w jakiej części wydatki te do kosztów trafią będzie jednak różny w zależności od konkretnej sytuacji. Najemca/dzierżawca będzie przy tym musiał tutaj uzyskać od wynajmującego/wydzierżawiającego dodatkowe informacje/dokumenty, na podstawie których określi wartość samochodu, jaką będzie stosował w celu limitowania kosztów podatkowych.

Na zakończenie dodajmy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają analogiczne rozwiązania rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na leasing operacyjny, najem, dzierżawę drogich samochodów osobowych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: