eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Leasing samochodu osobowego 2021

Leasing samochodu osobowego 2021

2021-02-02 13:42

Leasing samochodu osobowego 2021

Samochód w leasingu: podatek dochodowy i VAT © pixabay.com

To, jaki samochód weźmiesz w leasing w 2021 r., ma istotne znaczenie z podatkowego punktu widzenia. Jeżeli bowiem będzie to samochód osobowy, możliwości jego rozliczenia w płaconych podatkach są okrojone. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku droższych samochodów.

Przeczytaj także: Samochód osobowy: limitowanie opłat leasingowych w kosztach podatkowych

Leasing operacyjny samochodu osobowego pozwala na odliczenie jedynie 50% VAT od rat leasingowych, chyba że pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej. W podatku dochodowym nadto ważna jest wartość pojazdu. Fiskus nie pozwala bowiem na pełne zaliczanie do kosztów podatkowych rat leasingowych od „drogich” samochodów.

Na ile urzędnicy wyceniają auto luksusowe? Zaledwie 150.000 zł bądź 225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych. To limity, które znalazły się w ustawach o podatku dochodowym odnoszące się do samochodów osobowych. Jeżeli kupisz / weźmiesz w leasing auto droższe, nadwyżka ponad limit nie trafi do kosztów podatkowych.

Jeszcze nie tak dawno, bo przed 2019 r. ograniczenie takie stosowane było jedynie do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika. 2 lata temu ustawodawca postanowił jednak rozszerzyć je również na auta leasingowane/w najmie długotrwałym. W efekcie leasingi straciły na atrakcyjności.
Obecnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat dotyczących samochodu osobowego, a wynikających z zawartej umowy leasingu (w tym też najmu, dzierżawy czy innej umowy o podobnym charakterze) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, wskazane wyżej ograniczenie stosuje się do tej części opłaty, która nie obejmuje kosztów eksploatacji samochodu osobowego.

Ograniczeń tych nie stosuje się jedynie do umów leasingu zawartych przed 01.01.2019 r. ale pod warunkiem, że po tej dacie nie uległy one zmianie.

Jak powyższe wygląda w praktyce? Załóżmy że wartość samochodu to 250.000 zł. Nie jest to samochód elektrycznych. Wówczas do kosztów podatkowych trafi zaledwie 60% z każdej raty leasingowej (150.000 zł / 200.000 zł x 100%). Musimy przy tym pamiętać, że w wartości tej mieści się również nieodliczony VAT (w tej części w której podatnik nie może go odliczyć).
Ważne!
Samochody osobowe dają co do zasady prawo do odliczenia połowy podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich zakup, leasing czy eksploatację. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pojazd służy wyłącznie opodatkowanej działalności gospodarczej (a nie również użytkowi innemu niż firmowy). Wówczas podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT.

Z drugiej strony jednakże gdy samochód służy zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej z opodatkowania bądź tylko działalności zwolnionej z VAT, prawo do odliczenia tego podatku od zakupu/leasingu/eksploatacji pojazdu jest jeszcze bardziej ograniczone. W skrajnych przypadkach może ono podatnikowi w ogóle nie przysługiwać.

Każdy nowy samochód osobowy jest obciążony podatkiem VAT. Jak zatem nietrudno zauważyć, ustalenie wartości takiego samego na potrzeby podatku dochodowego będzie różne w zależności od sytuacji w podatku VAT.
Ważne
Limit z podatku dochodowego stosuje się proporcjonalnie do tej części raty leasingowej, która stanowi spłatę wartości początkowej pojazdu (art. 23 ust. 5c u.p.d.o.f.). Z kolei część odsetkowa raty jest kosztem w całości niezależnie od wartości auta (tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11.02.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR).

W przypadku, gdy ustalona na potrzeby podatku dochodowego wartość samochodu osobowego w leasingu przekroczy wskazane limity 150.000 zł lub 225.000 zł, nie jest dopuszczalne zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów całości opłat aż do momentu przekroczenia ustawowego limitu, a następnie zaprzestanie ich ujmowania w rachunku podatkowym. Opłaty te (czynsz inicjalny oraz raty) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie w części (odpowiadającej udziałowi 150.000 bądź 225.000 zł i wartości samochodu osobowego), przez cały okres trwania umowy leasingu.

Powyższego nie zmienia także fakt wykorzystywania danego samochodu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Również w takich przypadkach bowiem limit 150.000 zł/225.000 zł należy stosować.

Bez limitu kosztów 75%


Ograniczone koszty z tytułu rozliczania rat leasingowych samochodów osobowych to nie jedyne obostrzenie, o którym przedsiębiorcy muszą pamiętać. Również bowiem bieżące wydatki eksploatacyjne na ogół w pełnej wartości do kosztów nie trafią.

Otóż jeżeli samochód nie służy jedynie działalności gospodarczej, ale także celom prywatnym (np. samego przedsiębiorcy czy jego pracowników), wydatki eksploatacyjne można rozliczać w kosztach podatkowych jedynie w wysokości 75% ich faktycznej wartości (w tym nieodliczony VAT; por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.105.2019.1.AG). Jeżeli natomiast samochód będzie służył jedynie działalności gospodarczej, koszty eksploatacyjne będą rozpoznawane w pełnej wysokości, niemniej używanie jedynie firmowe samochodu trzeba udowodnić (poprzez prowadzenie VAT-owskiej ewidencji przebiegu pojazdu).

Powyższe rozwiązania stosuje się zarówno w przypadku samochodów stanowiących majątek firmowy jak i użytkowanych na podstawie umowy najmu czy leasingu operacyjnego. Należy przy tym pamiętać, że ograniczenia w wysokości 75% wydatku nie stosuje się do opłat leasingowych – tutaj obowiązuje ograniczenie z uwagi na wartość samochodu.

Wykup samochodu z leasingu


Na potrzeby podatkowe wykup samochodu z leasingu jest transakcją odrębną od jego użytkowania w trakcie umowy leasingu. W związku z powyższym wskazane wyżej limity podatku dochodowego (w wysokości 150.000 zł lub 225.000 zł wartości samochodu) do wykupu również stosuje się odrębnie.

W związku z powyższym podatnik, który po zakończeniu umowy leasingu zdecyduje się na jego wykup na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, uzna za środek trwały podlegający amortyzacji, jego wartość początkową ustali w wysokości wartości netto samochodu powiększonej o nieodliczony VAT. Jeżeli tak ustalona wartość początkowa nie przekroczy limitów z podatku dochodowego przewidzianych dla samochodów osobowych (150.000 zł/225.000 zł), naliczane odpisy amortyzacyjne w całości zostaną odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodu.
Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.01.2021 r. nr 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW, „(…) Wnioskodawcy będą przysługiwać dwa limity odnoszące się do kwoty 150.000 zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. jeden wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT (dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu), a drugi określony w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego. (…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: