eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

2020-08-06 13:50

Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

Faktura metoda kasowa w JPK_VAT © veronikasmirnaya - Fotolia.com

Metoda kasowa charakteryzuje się specjalnym sposobem rozliczania podatku VAT zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę. Ten pierwszy dodatkowo wystawianych fakturach musi informować nabywcę, że jest małym podatnikiem korzystającym z metody kasowej. Jak takie faktury należy wykazać w nowym JPK_VAT-7M?

Przeczytaj także: Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

Faktury rozliczane metodą kasową od października 2020 r. należy odpowiednio oznaczyć w składanym jednolitym pliku kontrolnym.

Faktura z metodą kasową u sprzedawcy


Przypomnijmy, zgodnie z art. 21 ustawy o VAT mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń VAT polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonanych dostaw towarów i świadczonych usług powstaje:
  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w pozostałych przypadkach
- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Jak zatem można zauważyć, moment rozliczenia VAT jest tutaj bardzo mocno powiązany z momentem otrzymania zapłaty przez sprzedawcę/usługodawcę. Co do zasady zatem dopiero po otrzymaniu zapłaty podatnik rozlicza taką sprzedaż z fiskusem. Metoda kasowa rozliczania VAT jest zarezerwowana wyłącznie dla małych podatników, którzy mogą z niej zrezygnować najwcześniej po 12 miesiącach jej stosowania. Wiąże się ona też z kwartalnym rozliczaniem VAT. Nadto sprzedawca musi poinformować nabywcę, że stosuje taki system rozliczeń, poprzez zawarcie na fakturach sprzedaży sformułowania „metoda kasowa”.

fot. veronikasmirnaya - Fotolia.com

Faktura metoda kasowa w JPK_VAT

W przypadku metody kasowej, zarówno sprzedawca jak i nabywca podatek VAT, z faktury oznaczonej tą metodą, rozlicza co do zasady w dacie uregulowania wynikającej z niej należności. Od października 2020 r. nabywca dodatkowo będzie musiał zawiadamiać o posiadaniu takich faktur zakupu w nowym JPK_VAT


Faktura z metodą kasową u nabywcy


A taka informacja na fakturze jest dla nabywcy niezwykle istotna. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia VAT powstaje przy tym w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik (nabywca) otrzymał fakturę. Dopiero łączne spełnienie tych warunków uprawnia do odliczenia podatku naliczonego (oczywiście pod warunkiem, że nabyte towary/usługi nie mieszczą się w katalogu tych, które nie dają prawa do odliczenia VAT – por. art. 88 ustawy o VAT).

Jak zatem nietrudno zauważyć, w przypadku zakupów dokumentowanych fakturami zawierającymi informację o tym, że sprzedawcy rozliczają się metodą kasową, prawo do odliczenia tego podatku nie powstanie wcześniej, aniżeli okres, w którym należność z takiej faktury zostanie uregulowana.

Faktury z metodą kasową w JPK_VAT od października 2020 r.


Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.) nie nakładają dodatkowych obowiązków informacyjnych na sprzedawcę. Ten w JPK_VAT nie musi nic więcej wykazywać.

Inaczej jest w przypadku nabywcy. Zgodnie bowiem z § 11 ust. 8 pkt 3 tego rozporządzenia, ewidencja w zakresie podatku naliczonego winna zawierać dodatkowe oznaczenie „MK” dla faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Jeżeli zatem nabywca otrzyma fakturę wystawioną przez podatnika (sprzedawcę), który wybrał metodę kasową rozliczeń, to w strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego w polu DokumentZakupu będzie musiał wybrać dodatkowe oznaczenie dowodu, tj. „MK”.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: