eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kody GTU: oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Kody GTU: oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

2020-08-10 13:35

Kody GTU: oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

VAT © tthiphong - Fotolia.com

Fiskus chce wiedzieć o transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami coraz więcej. Nowy JPK_VAT, który zacznie obowiązywać od października 2020 r., da mu dodatkowe informacje. To jednak wiąże się ze zwiększoną uciążliwością dla firm.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

1 października 2020 r. – to data, o której muszą pamiętać wszyscy rozliczający podatek VAT. Od tego dnia zostanie bowiem nałożony na nich nowy obowiązek: oznaczania niektórych towarów lub usług symbolami GTU_01 - GTU_13, które będą przesyłane do fiskusa.
Oznaczenia niektórych towarów i usług

W JPK_V7M i JPK_V7K będzie trzeba podawać oznaczenia niektórych dostaw towarów/usług, tj.:
 1. dostawy:

  a) napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "GTU_01",

  b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie "GTU_02",

  c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie "GTU_03",

  d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "GTU_04",

  e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "GTU_05",

  f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "GTU_06",

  g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - oznaczenie "GTU_07",

  h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "GTU_08",

  i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - oznaczenie "GTU_09",

  j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "GTU_10";
 2. świadczenia usług:

  a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) - oznaczenie "GTU_11", i 1905.

  b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie "GTU_12",

  c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie "GTU_13".

Powyższe oznaczenia będzie zobowiązany wykazywać w JPK_VAT sprzedawca.

fot. tthiphong - Fotolia.com

VAT

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT będą mieli obowiązek oznaczania niektórych towarów lub usług symbolami GTU_01 - GTU_13, które będą przesyłane do fiskusa


Oznaczenia te, dla wskazanych towarów i usług trzeba będzie stosować w ewidencji VAT. Nie będzie natomiast obowiązku umieszczania tych oznaczeń na fakturach (przepisy w zakresie wystawiania tych dokumentów nie ulegają zmianie).

Należy też pamiętać, że struktura nowego JPK_VAT będzie przewidywała możliwość stosowania wielu takich oznaczeń dla jednej faktury (ta może bowiem dotyczyć różnych towarów i usług), bez dzielenia jej na kilka wpisów. Nadto wskazane oznaczenia trzeba będzie stosować również w przypadku ujmowanych w rejestrach faktur zaliczkowych.

Zbiorcze dokumenty sprzedaży


Jednym ze zbiorczych dokumentów sprzedaży jest raport okresowy z kasy fiskalnej. Przy ujmowaniu w ewidencji takich dowodów podawanie symboli dla wybranych towarów i usług nie będzie wymagane.

Faktury korygujące


Do korygowania błędów i wykazywania zmian w wystawionych fakturach służą faktury korygujące. Czy w sytuacji, gdy faktura pierwotna zawiera towary i usługi wymagające dodatkowego oznaczenia w JPK_VAT, przy fakturze korygującej również trzeba będzie takie informacje w ewidencji podawać? Odpowiedź jest twierdząca, ale tylko w przypadku, gdy korekta obejmie towary/usługi objęte tymi oznaczeniami. Jeżeli natomiast będzie ona korygować informacje dotyczące jedynie towarów czy usług nieobjętych nowymi oznaczeniami, nie będzie ona w ten sposób oznaczana w ewidencji i JPK_VAT.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: