eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rok więcej na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Rok więcej na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

2020-12-17 13:54

Rok więcej na rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Ulgę mieszkaniową 2018 r. będzie można rozliczyć za rok © beeboys - Fotolia.com

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które wydłużą termin skorzystania z ulgi mieszkaniowej przez podatników, którzy swoje prywatne nieruchomości sprzedali w 2018 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami mają oni na to czas tylko do końca 2020 r. Resort finansów chce wydłużenia terminu o rok.

Przeczytaj także: Własne cele mieszkaniowe w PIT: jak dokumentować?

Przypomnijmy, każdy kto sprzeda swoje prywatne nieruchomości czy też związane z nimi prawa majątkowe przed upływem 5 lat, liczonych od końca roku ich nabycia, musi z tej sprzedaży rozliczyć się z fiskusem. Stawka podatku wynosi tutaj 19% a płaci się go od uzyskanego na sprzedaży dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania (ustalane w różny sposób w zależności od sposobu nabycia nieruchomości/prawa majątkowego).

Dla podatników inwestujących w nieruchomości mieszkaniowe ustawodawca przewidział jednak zwolnienie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Mianowicie wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w określonym terminie na tzw. własne cele mieszkaniowe, pozwala na zwolnienie ich z podatku dochodowego.

Katalog celów mieszkaniowych jest stosunkowo szeroki. Od zakupu nowego domu czy mieszkania, poprzez zakup samego gruntu pod budowę, samą budowę domu, jego remont, przebudowę, rozbudowę czy nawet adaptację części niemieszkalnej na mieszkalną. Wreszcie rozliczeniu w ramach ulgi podlega także spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego – przed sprzedażą nieruchomości (i na inną nieruchomość) na powyższe cele, jak też spłata kredytów konsolidacyjnych.

fot. beeboys - Fotolia.com

Ulgę mieszkaniową 2018 r. będzie można rozliczyć za rok

Trzy lata - tyle obecnie czasu mają podatnicy, aby rozliczyć ulgę mieszkaniową i nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości. Tak długi termin obowiązuje jednak dopiero od 2019 r. Wcześniej wynosił on zaledwie dwa lata. Zatem podatnicy, którzy swoje nieruchomości zbyli w 2018 r., czas na skorzystanie z ulgi mają tylko do końca 2020 roku. Resort finansów rozporządzeniem wykonawczym chce im jednak dać jeszcze jeden rok.


Co przy tym niezwykle ważne, aby podatku w ogóle nie zapłacić, na własne cele mieszkaniowe trzeba przeznaczyć cały uzyskany na sprzedaży przychód, a nie tylko dochód.
Zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Powyższe jest nazywane ulgą mieszkaniową. Na skorzystanie z niej jest jednak określony czas. Ile on wynosi? Do końca 2018 r. podatnicy mieli na ten cel dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości bądź prawa majątkowego. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował w tym zakresie przepisy i dał podatnikom na wykorzystanie uzyskanych na sprzedaży środków 3 lata.

Jak zatem nietrudno policzyć, najpóźniej do końca 2020 r. trzeba wydać na własne cele mieszkaniowe pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w roku 2018, aby z ulgi skorzystać. Fiskus przy tym podkreślał, że terminu tego nie można wydłużyć z uwagi na pandemię koronawirusa.
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.228.2020.2.AKU wskazał, że termin na wydatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, określony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może zostać wydłużony z uwagi na trudności spowodowane przez epidemię koronawirusa. Pisaliśmy o tym w artykule PIT: COVID-19 na cele mieszkaniowe nie wpływa.

Resort finansów planuje jednak przedłużyć termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej właśnie w stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r.

Jak czytamy w komunikacie resortu zamieszczony na stronie www.gov.pl: „(…) Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Przedłużenie terminów to efekt stałego kontaktu i współpracy z obywatelami m.in. za pomocą aplikacji „Głos podatnika.” Aplikacja, która powstała w styczniu 2020 r. jest dostępna na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl. (…)”


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się już stosowny projekt tego rozporządzenia, zgodnie z którym „przedłuża się do dnia 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2009 r., Dz. U. z 2008 r. poz. 1316).”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: