eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt od przychodów z najmu: opłaty eksploatacyjne

Ryczałt od przychodów z najmu: opłaty eksploatacyjne

2021-02-02 13:43

Ryczałt od przychodów z najmu: opłaty eksploatacyjne

Media nie są opodatkowane ryczałtem od najmu © Fantasista - Fotolia.com

Otrzymany czynsz najmu jest przychodem z tytułu najmu, zaś kwoty otrzymane na pokrycie opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania nie mają charakteru przychodów. Nie są bowiem definitywnym przysporzeniem wynajmującego, a są jedynie mu przekazane w celu zrealizowania obowiązku, który ciąży na najemcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.905.2020.1.MT.

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza i prywatny najem w deklaracji i ewidencji VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca nie ma firmy. Prywatnie wynajmuje mieszkanie na zasadzie najmu okazjonalnego. Najemca zobowiązany jest do pokrywania co miesiąc opłat z tytułu czynszu za wynajem oraz opłat eksploatacyjnych za media, zależnych od zużycia. Z umowy wynika fakt, że obie kwoty są dwoma oddzielnymi opłatami/pozycjami za wynajem mieszkania. Wszystkie wyżej wymienione najemca wpłaca wnioskodawcy który następnie opłaty eksploatacyjne przekazuje dostawcom mediów (prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, wspólnota mieszkaniowa).

Przychody z najmu wnioskodawca opodatkował ryczałtem ewidencjonowanym. Zadał on pytanie, które z powyższych wpłat stanowią jego przychody podatkowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na mocy art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.)

Art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określa, co jest przychodem z najmu. Przychody z najmu mogą mieć charakter:
• pieniężny – pieniądze i wartości pieniężne;
• niepieniężny – świadczenia w naturze (otrzymane rzeczy lub prawa), nieodpłatne świadczenia inne niż świadczenia w naturze (otrzymane usługi lub świadczenia polegające na udostępnianiu rzeczy lub praw).

Aby pieniądze, wartości pieniężne, świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia mogły być kwalifikowane jako przychody z tytułu umowy najmu muszą być należnością podatnika, która wynika z umowy najmu. Muszą być należnością, która przysługuje podatnikowi w zamian za oddanie rzeczy w najem.

Z art. 6 ust. 1a ustawy wynika również moment powstania przychodów z najmu. Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają przychody z najmu, które:
• zostały otrzymane przez podatnika – tj. takie przychody, które podatnik rzeczywiście „dostał, odebrał, uzyskał” (Słownik Języka Polskiego PWN; https://sjp.pwn.pl/); takie, które weszły w jego władanie;
• zostały postawione do dyspozycji podatnika – tj. takie przychody, które zostały mu faktycznie udostępnione/przekazane do odbioru; w przypadku pieniędzy i wartości pieniężnych są to przychody, które podatnik ma możliwość włączyć do swojego władztwa, a więc ma możliwość skorzystania z tych pieniędzy i wartości pieniężnych i nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone pieniądze i wartości pieniężne do dyspozycji podatnika.

Przychód z najmu powstaje zatem z momentem uzyskania przysporzenia majątkowego przez podatnika, z wejściem nowych wartości do jego majątku.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca na podstawie umowy najmu mieszkania:
• otrzymuje czynsz najmu, który jest jego należnością z tytułu oddania mieszkania w najem;
• otrzymuje kwoty na zapłatę opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania, do pokrywania których jest zobowiązany najemca.

Wobec tego, otrzymany czynsz najmu jest przychodem Wnioskodawcy z tytułu najmu, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jest to jego definitywne przysporzenie majątkowe. Natomiast kwoty otrzymane na pokrycie opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania nie mają charakteru przychodów Wnioskodawcy. Nie są jego definitywnym przysporzeniem. Zostały mu przekazane w celu zrealizowania obowiązku, który ciąży na najemcy. Kwoty te nie mieszczą się zatem w pojęciu przychodów z najmu, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: