eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

2020-07-14 13:38

Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

Eksplotacja samochodu osobowego zaliczonego do wyposażenia firmy © Pio Si - Fotolia.com

10.000 zł - to limit wartości początkowej składnika majątku, po przekroczeniu której ten musi zostać uznany za środek trwały. Gdy wartość jest niższa, mamy do czynienia z tzw. wyposażeniem firmy. Przedsiębiorcy mają trudności przy rozliczaniu firmowych samochodów, których wartość początkowa limitu tego nie przekracza.

Przeczytaj także: Objaśnienia podatkowe MF: wykorzystywanie samochodu osobowego w firmie

Załóżmy że w 2019 r. Pan Piotr nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej używany samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosi 9.000 zł. Nie musiał w związku z tym zaliczać go do środków trwałych, a od razu odnieść w ciężar kosztów podatkowych i ująć w ewidencji wyposażenia. Co jednak z wydatkami na eksploatację tego samochodu?
Wydatki z tytułu używania firmowego samochodu osobowego stanowią koszty podatkowe w wysokości 75%, chyba że samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na używanie samochodów osobowych w firmie (patrz m.in. art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o PIT).

Pierwsza z przytoczonych regulacji mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki takie i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Eksplotacja samochodu osobowego zaliczonego do wyposażenia firmy

Wydatki ponoszone na wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód osobowy są limitowane w różny sposób. Wszystko zależy od tego, czy mamy do czynienia z samochodem firmowym czy z prywatnym. Samo jego ujęcie w ewidencji środków trwałych ma drugorzędne znaczenie.


Mocą tego przepisu zatem ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodu wydatki ponoszone na używanie (oraz ubezpieczenie) samochodów prywatnych przedsiębiorców (czyli niestanowiących majątku firmy). Jedynie, gdy samochód taki służy również firmie, w drodze wyjątku w kosztach podatkowych można rozpoznać 20% faktycznie ponoszonych wydatków na ten pojazd

Na pytanie, o jakie konkretnie samochody tutaj chodzi – odpowiada art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, który mówi o pojazdach będących:
a) środkami trwałymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Opisane wyżej wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy pojazdów innych, aniżeli wymienione w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

Oznacza to, że przedsiębiorca z naszego przykładu, który nabył samochód osobowy o wartości początkowej 9.000 zł i ujął go w ewidencji wyposażenia, mieści się we wskazanym wyżej katalogu firmowych składników majątku i w efekcie nie będzie do tego pojazdu stosował ograniczeń wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy. Limit 20% kosztów nie ma tutaj zatem zastosowania.

Limit 75% bądź koszty bez ograniczeń


Niestety wskazany pojazd mieści się w dyspozycji przytoczonego wyżej art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodu 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (z pewnym zastrzeżeniem nieistotnym w naszym przypadku).

Tutaj mamy zatem do czynienia z sytuacją odwrotną do tej, którą określał art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Oznacza to, że ta regulacja odnosi się do firmowych samochodów osobowych, które z zasady są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, jednakże ustawodawca założył, że mogą być one wykorzystywane również poza nią. W takim przypadku 75% wydatków z tytułu używania tego samochodu jest kosztem podatkowym, a 25% tych wydatków z takich kosztów została wyłączona.
Warto nadmienić, że w limicie 75% wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych z tytułu używania samochodu osobowego nie uwzględnia się składek na jego ubezpieczenia, które podlegają odrębnemu ograniczeniu (to odnosi się jedynie do tych składek, których wysokość jest uzależniona od wartości pojazdu).

Opisany w przykładzie pojazd mieści się w dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT. Pan Piotr może zatem rozpoznawać w kosztach podatkowych 75% wartości wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na ten samochód osobowy, chyba że ten będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej. Wówczas to bowiem ustawodawca pozwala na pełne rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków eksploatacyjnych, ale wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule Koszty samochodu osobowego w firmie w 2020 roku.

Likwidacja ewidencji wyposażenia


Do końca 2019 r. wykorzystywane w działalności gospodarczej składniki majątku niezaliczone (z uwagi na ich wartość) do środków trwałych, których wartość początkowa przekraczała 1.500 zł, musiały być ujmowane w ewidencji wyposażenia. Z dniem 1 stycznia 2020 r. ewidencja ta została zniesiona. Czy jej likwidacja wpływa na sposób rozliczania kosztów podatkowych u Pana Piotra z tytułu eksploatacji opisanego samochodu osobowego w 2020 r.?

Nie – bowiem w dalszym ciągu samochód ten mieści się w dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: