eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga B+R w przypadku podmiotów powiązanych

Ulga B+R w przypadku podmiotów powiązanych

2021-07-15 07:24

Ulga B+R w przypadku podmiotów powiązanych

Koszty kwalifikowane ulgi B+R gdy podmioty powiązane © StockPhotoPro - Fotolia.com

Zgodnie z art. 18d ust 5 ustawy o PDOP, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym po stronie podatnika pojawiła się wątpliwość czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na rzecz podmiotu powiązanego, nie zostanie to uznane przez organy podatkowe za zwrot kosztów kwalifikowanych.

Przeczytaj także: Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

W wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 21.02.2019 r. (znak 0114-KDIP2-1.4010.25.2019.1.MR) Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym sprzedaż wyników prac działalności badawczo-rozwojowej na rzecz podmiotu powiązanego nie wyklucza skorzystania z ulgi B+R.

Jak wynika ze stanowiska wyrażonego w interpretacji, w wyniku sprzedaży nie dochodzi do refakturowania, gdyż podatnik uzyskuje zysk, nie można więc mówić o zwrocie kosztów, a o dochodzie z prowadzonej działalności. Tym samym koszty wykonania prac badawczo-rozwojowych podatnik ponosi ze środków własnych, a dopiero sprzedaż ich wyniku generuje u niego przychód. Jako, że podatnik kalkuluje swoje wynagrodzenie oraz ponosi ekonomiczny ciężar kosztu, nie znajdzie zastosowania wyłączenie dotyczące „kosztów zwróconych”. Przepis bowiem nie ogranicza sposobu wykorzystania wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które mogą zostać zarówno wykorzystane jedynie w działalności podatnika, jak i zbyte na rzecz innych podmiotów.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż opisywana sytuacja dotyczy zastosowania konkretnej metody kalkulacji cen transferowych, a mianowicie metody koszt plus marża. Prawidłowość zastosowania niniejszej metody została także potwierdzona w innych interpretacjach, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 15.02.2018 r. (znak 0114-KDIP2-1.4010.372.2017.2.JS).

fot. StockPhotoPro - Fotolia.com

Koszty kwalifikowane ulgi B+R gdy podmioty powiązane

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala rozliczyć w kosztach podatkowych 2x te same wydatki (tzw. koszty kwalifikowane). Istotne jest tutaj jednak to, aby koszty takiej działalności nie zostały podatnikowi zwrócone. Wyniki prac można zatem sprzedać (w tym podmiotowi powiązanemu), ale nie można refakturować kosztów tych prac. Istotna może być tez stosowana metoda kalkulacji cen transferowych.


Wskazać należy jednak, że pomimo możliwości wykorzystania powyżej wskazanej argumentacji w przypadku innych metod kalkulacji cen transferowych, nie zawsze mogą one zostać zaakceptowane przez organ podatkowy. W szczególności w przypadku, gdy cena ustalona pomiędzy podmiotami powiązanymi będzie nierynkowa (np. brak marży).

Może pojawić się także ryzyko w przypadku zastosowania metody podziału zysku, bowiem w przypadku zastosowania tej metody, oba podmioty powinny partycypować w kosztach danych prac. Dotyczyć to będzie jednak tylko sytuacji, w której partycypacja ta będzie ewidencjonowana w sposób nieprawidłowy lub nierzetelny. Jasny podział kosztów prac powinien wykluczyć powyższe ryzyko.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: