eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › WDT realizowana przez przewoźnika a stawka VAT

WDT realizowana przez przewoźnika a stawka VAT

2022-03-04 11:44

WDT realizowana przez przewoźnika a stawka VAT

WDT realizowana przez przewoźnika a stawka VAT © eisenhans - fotolia.com

Niemiecka spółka zamówiła u polskiego dystrybutora rury pcv w różnych rozmiarach oraz pasujące do nich kształtki kanalizacyjne. Dostawca zlecił transport przewoźnikowi, a następnie wystawił fakturę, w treści której wykazał poszczególne towary będące przedmiotem zamówienia. Przewoźnik sporządził natomiast dokument przewozowy potwierdzający dostarczenie towaru, który został podpisany przez zagranicznego nabywcę, ale w treści którego nie wyszczególnione zostały wszystkie elementy zamówienia. Dostawca powziął wątpliwość w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki podatku VAT dla opisanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przeczytaj także: Fiskus kwestionuje dokumentowanie WDT i pozbawia 0% stawki VAT

Jednym z warunków stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, stosownie do treści art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą o VAT”) jest posiadanie przez podatnika w swojej dokumentacji dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Uzyskanie dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinno co do zasady nastąpić przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

W przypadku gdy przewóz towarów realizowany jest przez przewoźnika lub spedytora wymagane dokumenty określone zostały w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. I tak, będą to, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:
  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Potwierdzeniem wywozu towaru z kraju oraz jego dostarczenia do nabywcy może być zatem list przewozowy zawierający potwierdzenie przemieszczenia towarów do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi natomiast o specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, nie koniecznie musi ona stanowić odrębny dokument. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stanowiła ona element faktury, która wówczas jako wypełniająca znamiona specyfikacji może pełnić jej rolę.

Zaznaczyć przy tym należy, że jeżeli wskazane powyżej dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, w celu wykazania prawidłowości zastosowania zerowej stawki VAT, podatnik może wykorzystać inne dokumenty w oparciu o art. 42 ust. 11 ustawy o VAT (przepis ten zawiera tylko przykładowy katalog owych innych dokumentów). Kluczowe jest bowiem, aby podatnik posiadał dokumenty, które łącznie potwierdzają, że towar został wywieziony z kraju do innego państwa członkowskiego i faktycznie dostarczony do nabywcy.

fot. eisenhans - fotolia.com

WDT realizowana przez przewoźnika a stawka VAT

Aby zastosować stawkę VAT 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) podatnik musi posiadać dokumenty, które łącznie potwierdzają, że towar został wywieziony z kraju do innego państwa członkowskiego i faktycznie dostarczony do nabywcy.



W przywołanym na wstępie przykładzie, wśród posiadanych przez Spółkę dokumentów znalazły się:
  • faktura, która zawiera wyliczenie poszczególnych towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy i jako taka może zostać potraktowana za wymaganą przepisami ustawy o VAT specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, bowiem jej treść pozwala na identyfikację dostarczanego towaru,
  • wystawiony przez przewoźnika dokument potwierdzający dostarczenie towaru, który został podpisany przez odbiorcę, a tym samym potwierdza nie tylko wywóz, ale również odbiór towaru przez znajdującego się w państwie członkowskim innym niż terytorium kraju nabywcę.

W takiej sytuacji, jeżeli przewoźnik uwzględnił w treści wystawionego dokumentu przewozowego numer faktury odnoszącej się do danej transakcji stwierdzić będzie można spełnienie warunków wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast dokument przewozowy w żaden sposób nie został powiązany z fakturą sprzedażową stwierdzić będzie trzeba brak podstaw do zastosowania stawki VAT 0% dla transakcji w części dotyczącej towarów nieujętych w sporządzonym przez przewoźnika potwierdzeniu dostawy. W takim przypadku Spółka powinna uzyskać dodatkowy dokument potwierdzający transport wszystkich produktów wyszczególnionych na fakturze.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: