eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zastosowanie stawki 0% do WDT gdy błędny numer VAT UE nabywcy

Zastosowanie stawki 0% do WDT gdy błędny numer VAT UE nabywcy

2020-10-05 14:01

Zastosowanie stawki 0% do WDT gdy błędny numer VAT UE nabywcy

Dostawa wewnątrzwspólnotowa: ważny numer VAT UE nabywcy © wsf-f - Fotolia.com

Jednym z warunków zastosowania stawki 0% przy WDT jest to, żeby unijny nabywca posiadał ważny numer VAT UE w swoim państwie członkowskim.

Przeczytaj także: Zmiana prawa: dokumentowanie WDT w 2020 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej WDT) podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (…).

W myśl art. 100 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT, informacja podsumowująca powinna zawierać właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Oznacza to, że dodatkowym wymogiem zastosowania stawki 0% dla WDT jest podanie w informacji podsumowującej właściwego i ważnego VAT UE nabywcy. Co do zasady więc wskazanie niewłaściwego lub nieważnego numer VAT UE nabywcy na fakturze dokumentującej WDT i w informacji podsumowującej skutkuje zastosowaniem stawki podatku przewidzianej dla transakcji krajowych, co wiąże się także z koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami od należności podatkowych oraz korekty złożonej deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej.

fot. wsf-f - Fotolia.com

Dostawa wewnątrzwspólnotowa: ważny numer VAT UE nabywcy

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów charakteryzuje się preferencyjną stawką VAT w wysokości 0%. Aby jednak ją zastosować, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest podanie prawidłowego numeru VAT UE kontrahenta. W przypadku błędów konieczne jest zastosowanie stawki podstawowej. Na szczęście błędy można też korygować i nie tracić prawa do stawki preferencyjnej.


Jednakże nie wszystkie uchybienia podatnika spowodują zanegowanie prawa do zastosowania stawki 0%.

Art. 42 ust. 1a ustawy o VAT stanowi, że stawka 0%, nie ma zastosowania, jeżeli:
  • podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, lub
  • złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8
    - chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Warto zwrócić uwagę, na omawiany art. 42 ust. 1a ustawy o VAT wszedł w życie na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1106).

W uzasadnieniu do tej nowelizacji – druk Sejmowy nr 208, na str. 84: wskazano, że:
„Przykładami przypadków, w których organy podatkowe uznałyby, że dostawca należycie uzasadnił swoje uchybienie, chyba że organy podatkowe udowodnią, że uchybienia te stanowią element oszustwa podatkowego, są:
  • dostawca wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w informacji podsumowującej w błędnym okresie;
  • dostawca popełnił niezamierzony błąd w odniesieniu do wartości danej dostawy;
  • dostawca przez pomyłkę podał stary numer identyfikacji podatkowej nabywcy, który uległ zmianie w wyniku – przykładowo – restrukturyzacji”.

Jeśli więc dostawca poda błędny numer VAT UE nabywcy, który uległ zmianie np. w wyniku przekształcenia albo połączenia (ale nabywca posiada nowy numer VAT UE ważny w ważny w momencie dostawy) wówczas zostaną zachowane przesłanki materialne do zastosowania stawki 0% dla WDT - o ile zostaną złożone należyte wyjaśnienia do organu podatkowego. Dodatkowo podatnik powinien także wystawić fakturę korygującą oraz skorygować JPK oraz informację podsumowującą VAT-UE w zakresie danych nabywcy.

Konrad Bartuzel
Radca prawny / Konsultant podatkowy
ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: