eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Pracujący senior nie zapłaci podatku. Kiedy zerowy PIT dla seniora?

Pracujący senior nie zapłaci podatku. Kiedy zerowy PIT dla seniora?

2022-07-18 13:56

Pracujący senior nie zapłaci podatku. Kiedy zerowy PIT dla seniora?

Pracujący senior nie zapłaci podatku. Kiedy zerowy PIT dla seniora? © fotogestoeber - fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Wystarczy dłużej pracować żeby nie zapłacić podatku dochodowego. 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0. Ulga dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Przeczytaj także: Ulga dla seniora a dodatkowe składniki wynagrodzenia: ryczałt za jazdy lokalne

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym.
To jest ulga tylko dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo, że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej ci seniorzy, którzy dostają pieniądze z ZUS i jeszcze sobie dorabiają – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Ulga dotyczy zarówno seniorów zatrudnionych na umowach o pracę jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Żeby ją zastosować trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy – wyjaśnia.

Rzeczniczka wyjaśnia, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT-0 dotyczy przychodu wynoszącego 115 528 zł. brutto (85 528 zł + 30 tys.).

fot. fotogestoeber - fotolia.com

Pracujący senior nie zapłaci podatku. Kiedy zerowy PIT dla seniora?

Z ulgi PIT-0 dla pracujących seniorów mogą skorzystać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia), które nadal pracują, nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym. Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT zwolnione z podatku są m.in. dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Podstawowe warunki to nie pobieranie pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień i dalsza praca – mówi Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że chodzi tu m.in. o emerytury i renty rodzinne, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz świadczenia żołnierzy zawodowych i służb mundurowych.
Co więcej zarówno kobieta, która ma za sobą 60 urodziny jak i mężczyzna, który skończył 65 lat nie muszą składać do nas wniosku o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje bowiem seniorom, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej oraz tym, którzy decyzji emerytalnej z ZUS nie dostali, czyli nie mają jeszcze takiego prawa ustalonego - wyjaśnia.

Rzeczniczka dodaje, że z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę z ZUS dostawały, ale zawiesiły prawo do świadczeń.

Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek. Aby pracodawca uwzględniał przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy ulgę dla pracującego seniora, należy mu złożyć stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi. Oświadczenie takie można sporządzić samodzielnie – nie ma urzędowego formularza – lub skorzystać z udostępnianego przez nas bezpłatnego wzoru (do pobrania bezpłatnie: Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów).

fot. mat. prasowe

Zerowy PIT dla seniora - oświadczenie dla pracodawcy

W oświadczeniu należy poinformować pracodawcę, że zostały spełnione warunki do zastosowania ulgi oraz zawrzeć klauzulę o treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".Ulga nie dotyczy przychodów:
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
  • z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę).
  • zwolnionych z podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń sfinansowanych z ZFŚS)
  • tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: