eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dochody z umowy o pracę i zlecenia a Polski Ład. Na co zwrócić uwagę w 2022 r.

Dochody z umowy o pracę i zlecenia a Polski Ład. Na co zwrócić uwagę w 2022 r.

2022-01-27 13:23

Dochody z umowy o pracę i zlecenia a Polski Ład. Na co zwrócić uwagę w 2022 r.

Dochody z umowy o pracę i zlecenia a Polski Ład. Na co zwrócić uwagę w 2022 r. ©  adam88xx - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Głównym źródłem przychodów w Polsce jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. O czym pamiętać w kontekście zmian wprowadzonych przez Polski Ład, gdy oprócz umowy o pracę ma się dodatkowe źródło dochodów z umowy zlecenia? Prezentujemy przygotowany przez Ministerstwo Finansów poradnik.

Przeczytaj także: Dwie umowy o pracę a Polski Ład - jakie zmiany, na co zwrócić uwagę. Poradnik dla podatnika.

W sytuacji, kiedy dochody pochodzą nie tylko z umowy o pracę, ale również z umowy zlecenia, pracownik/zleceniobiorca powinien wziąć pod uwagę:
  • uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł) – w tym celu pracownik może złożyć oświadczenie PIT-2 u pracodawcy (nie u zleceniodawcy), u którego zamierza uwzględniać tę kwotę,
  • wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umowy zlecenia/o dzieło – może zostać złożony zleceniodawcy, o ile roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 tys. zł i jednocześnie nie osiąga on innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika,
  • rozporządzenie odraczające pobór zaliczek – stosowane w sytuacji, gdy zaliczki obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody z konkretnego źródła nie przekraczają kwoty 12,8 tys. zł. Potrąceniu podlegać będzie wówczas podatek w niższej wysokości, tej obliczonej według zasad z 2021 r.,
  • ulga dla klasy średniej – pracownicy, którzy osiągają przychody miesięczne w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, mają pomniejszaną miesięczną zaliczkę na podatek o kwotę wynikającą z ustawowego wzoru,
  • wniosek o stosowanie wyższej 32 proc. stawki podatku w trakcie roku – w przypadku otrzymywania wynagrodzenia osobno z każdej umowy, w wysokości która nie przekracza progu podatkowego 120 tys. zł, podatnik będzie mieć obliczane zaliczki według stawki 17 proc. Jeżeli jednak w skali roku łączna podstawa opodatkowania przekroczy ten próg, na etapie zeznania będzie on zobligowany do dopłaty podatku. Może tego uniknąć, składając każdemu płatnikowi w trakcie roku wniosek o obliczanie zaliczek według stawki 32 proc.

Umowa o pracę łączona z umową zlecenia – skutki podatkowe

1) Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł)


W tym celu pracownik może złożyć oświadczenie (do pobrania: PIT-2) u jednego pracodawcy (nie u zleceniodawcy), u którego zamierza uwzględniać ww. kwotę.

W zeznaniu rocznym pracownik ma prawo ująć całość kwoty zmniejszającej (425 x 12 miesięcy = 5100 zł).

2) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umowy zlecenia


Może zostać złożony zleceniodawcy, o ile roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 000 zł i jednocześnie nie osiąga on innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika.

Zatem w omawianym przypadku zleceniobiorca nie może zawnioskować o niepobieranie zaliczek.

3) Rozporządzenie odraczające pobór zaliczek [1]


Jest stosowane w sytuacji, gdy zaliczki na podatek dochodowy obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody z konkretnego źródła nie przekraczają kwoty 12 800 zł. Potrąceniu podlegać będzie wówczas podatek w niższej wysokości, tej obliczonej według zasad z 2021 r. Wówczas w trakcie roku podatnik otrzyma wyższe wynagrodzenie, jednak na etapie zeznania podatkowego może wystąpić konieczność dopłaty podatku.

Rozporządzenie jest stosowane automatycznie, ale podatnik ma prawo do złożenia rezygnacji z jego stosowania. Może to zrobić pod warunkiem, że pracodawca nie stosuje PIT-2. W przypadku dwóch umów, pracownik ma możliwość złożenia rezygnacji u jednego z płatników (zleceniodawcy), albo u obydwu, jeżeli pracodawca nie otrzymał od pracownika PIT-2.

W tej sytuacji, zależnie od poziomów wynagrodzenia, może on potrącić wyższe zaliczki na podatek – podatnik, otrzymując niższe wynagrodzenie netto w trakcie roku, zmniejsza ryzyko dopłaty podatku na etapie zeznania rocznego.

Zasada ta dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów zlecenia.

4) Ulga dla klasy średniej


Pracownicy, którzy osiągają przychody miesięczne w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, mają pomniejszany dochód o kwotę wynikającą z ustawowego wzoru. Zakład pracy jest zobowiązany uwzględniać ulgę dla klasy średniej na etapie obliczania zaliczek. W zależności od wysokości przychodu, kwota samej ulgi rośnie stopniowo od 1,92 zł (dla przychodu 5701 zł brutto) do 1121,5 zł (dla przychodu 8 550 zł), a następnie obniża się do 0 (dla przychodu 11 142 zł).

Prawo do ulgi jest weryfikowane drugi raz w momencie składania zeznania i finalnie przysługuje tylko podatnikom, którzy osiągają roczny przychód w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Tym samym warto oszacować w przybliżeniu łączny poziom rocznych przychodów ze stosunku pracy (kwoty z umowy zlecenia nie wpływają na limit, który warunkuje prawo do ulgi). Jeżeli taki przychód miałby przekroczyć kwotę 133 692 zł, podatnik, który chce zmniejszyć ryzyko dopłaty rocznej, może złożyć w zakładzie pracy rezygnację z jej uwzględniania w trakcie roku (do pobrania: wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej). W przeciwnym razie, decydując się na otrzymywanie wyższego wynagrodzenia w trakcie roku, podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi, jeśli okaże się, że mu ona nie przysługuje.

Ulga nie jest stosowana przez płatników – zleceniodawców.

5) Wniosek o stosowanie wyższej 32% stawki podatku w trakcie roku


W przypadku otrzymywania wynagrodzenia osobno z każdej umowy w wysokości nieprzekraczającej progu podatkowego 120 000 zł, podatnik będzie miał obliczane zaliczki według stawki 17%. Jeżeli jednak w skali roku łączna podstawa opodatkowania przekroczy ww. próg, na etapie zeznania będzie on zobligowany do dopłaty podatku. Może tego uniknąć, składając każdemu płatnikowi w trakcie roku wniosek o obliczanie zaliczek według stawki 32%.

fot. mat. prasowe

Umowa o pracę łączona z umową zlecenia - skutki podatkowe

W zależności od podjętych decyzji może nas czekać konieczność dopłaty podatku w ramach zeznania rocznego lub zwrot nadpłaconego podatku.[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek do chodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022, poz. 28)

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: