eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Do kiedy jest płatny ryczałt za grudzień / IV kwartał 2022 i kiedy złożyć PIT-28 za 2022. Nowe zasady dla podatku PPE

Do kiedy jest płatny ryczałt za grudzień / IV kwartał 2022 i kiedy złożyć PIT-28 za 2022. Nowe zasady dla podatku PPE

2023-01-05 00:03

Do kiedy jest płatny ryczałt za grudzień / IV kwartał 2022 i kiedy złożyć PIT-28 za 2022. Nowe zasady dla podatku PPE

Do kiedy jest płatny ryczałt za grudzień / IV kwartał 2022 i kiedy złożyć PIT-28 za 2022 © Ruff - Fotolia.com

Ustawodawca tyle razy zmieniał przepisy podatkowe w 2022 r. że trudno w nich się połapać nawet ich projektodawcom, a co dopiero zwykłym Kowalskim czy małym przedsiębiorcom. Warto zatem pewne rzeczy sobie przypomnieć. Jedną z nich są zmiany w zakresie terminów rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego. Rok 2022 jest inny niż lata poprzednie i następne.

Przeczytaj także: Polski (nie)Ład, czyli jak rozliczyć PIT za 2022 rok

Podatnikom korzystającym z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w pamięci zapadają dwa pierwsze miesiące roku, tj. styczeń i luty. Jeszcze nie tak dawno bowiem PIT-28, na którym ryczałtowcy się rozliczali, składany był do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Następnie, wskutek informatyzacji fiskusa, okres ten został zmieniony na koniec lutego, a mówiąc dokładniej – należało go złożyć w okresie od 15-tego do końca lutego kolejnego roku.

Jednocześnie ryczałtowcy nie wpłacali do 20 stycznia kolejnego roku ryczałtu za grudzień/IV kwartał roku poprzedniego (gdzie zaliczki na podatek byli obowiązani płacić podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czy płacący podatek liniowy). Podatek ten rozliczali i wpłacali (gdy wyszedł do dopłaty) w terminie złożenia zeznania podatkowego – korygując go niejako do wysokości podatku rocznego.

Rozwiązanie takie się bardzo dobrze sprawdzało, chociaż część podatników nadgorliwie i tak postanawiało wpłacać „zaliczkę” za ostatni miesiąc/kwartał, a niżeli rozliczyć ją dopiero w rocznym PIT.

Rok 2022 to jednak czas istotnych zmian podatkowych. I nie chodzi tutaj jedynie o zmiany wprowadzone z początkiem roku. Bardzo ważna nowelizacja podatków dochodowych miała bowiem miejsce w połowie 2022 r., przez co księgowi do dzisiaj łapią się za głowy i mają duże problemy z właściwym wyliczaniem danin.

Tak też było z Polskim Ładem 2.0 w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego (który to łatał Polski Ład 1.0 wprowadzający zmiany wręcz rewolucyjne i nie do końca przemyślane, co szybko zostało zweryfikowane w praktyce). I tak – za 2022 r. przedsiębiorcy, którzy korzystali z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, wyjątkowo będą mogli zmienić po zakończonym roku sposób rozliczenia z fiskusem na skalę podatkową. Po prostu zamiast PIT-28 złożą PIT-36 z załącznikiem PIT/B. Co ważne – w takim przypadku będą musieli też założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, na podstawie której ustalą prawidłowo swój dochód. PIT taki musi być złożony w terminie, czyli do końca kwietnia 2023 r. Przy zmianie takiej w rocznym PIT-36 trzeba będzie wykazać nie tylko przychody i koszty, ale też miesięczne albo kwartalne zaliczki należne i zapłacone w wysokości należnego i zapłaconego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (obliczonego zgodnie z ustawą o ryczałcie ewidencjonowanym).
Ważne!
Wybór zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w 2022 r. poprzez złożenie zeznania podatkowego PIT-36 zamiast PIT-28 nie jest wiążący w latach następnych. Dlatego też podatnicy, którzy dotychczas byli opodatkowani ryczałtem, a którzy postanowią wybrać skalę podatkową na rok 2022 (poprzez złożenie zeznania PIT-36) i lata następne, na początku roku 2023 – w obowiązującym terminie winni złożyć fiskusowi odpowiednie zawiadomienie w tym zakresie.

Co ciekawe, ryczałtowcy z prowadzonej firmy za 2022 r. mogą złożyć wręcz dwa PIT-y. Pierwszy to PIT-28 za pierwsze półrocze 2022 r. a drugi PIT-36 za drugie półrocze. Przywilej ten przysługuje jednak jedynie tym, którzy o zmianie formy opodatkowania (z ryczałtu na zasady ogólne wg skali podatkowej) powiadomili fiskusa w terminie do 22 sierpnia 2022 r. Oczywiście dla części roku, za którą podatek będzie płacony na zasadach ogólnych, również musi być prowadzona księga podatkowa.

Poza możliwością (jednorazowej) zmiany formy opodatkowania, ustawodawca wydłużył też termin na sporządzenie i przekazanie fiskusowi zeznania PIT-28. Został on zrównany z innymi zeznaniami podatkowymi i już w 2023 r. (a więc przy rozliczaniu przychodów roku 2022) ryczałtowcy zyskali kolejne dwa miesiące na oddanie PIT-a (czyli do końca kwietnia).

fot. Ruff - Fotolia.com

Do kiedy jest płatny ryczałt za grudzień / IV kwartał 2022 i kiedy złożyć PIT-28 za 2022

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, poczynając od rozliczenia przychodów za rok 2022, roczne zeznanie PIT-28 ryczałtowcy muszą złożyć do końca kwietnia następnego roku podatkowego (zamiast do końca lutego, jak to było do tej pory). Natomiast ryczałt za grudzień bądź IV kwartał 2022 r. należy zapłacić do końca lutego 2023 r. Obowiązek takiej wpłaty nie dotyczy tych, którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową.Ustawodawca rzecz jasna na tym nie poprzestał. Najpierw, z początkiem roku zabrał ryczałtowcom prawo do odliczania płaconej składki zdrowotnej od obliczonego ryczałtu, aby następnie – w połowie roku (z mocą obowiązującą od początku roku) umożliwić im odliczenie połowy wartości płaconej składki od uzyskiwanych przychodów, pomniejszając tym samym podstawę do opodatkowania ryczałtem – o czym warto pamiętać przy sporządzaniu rocznego PITa. Oczywiście rozwiązanie to jest dużo mniej korzystne od obowiązującego przed rokiem 2022, niemniej lepsze to niż nic.

A co się dzieje z ryczałtem za grudzień/IV kwartał roku? Ustawodawca dał wprawdzie ryczałtowcom dłuższy termin na sporządzenie rocznego PIT-a, jednakże z drugiej strony uznał, że na pieniądze z podatku od przychodów z grudnia/IV kwartału tak długo czekał nie będzie. Mało tego – uznał wręcz, że ryczałtowcy daninę powinni wpłacać wcześniej. Znowelizowane przepisy wskazują w związku z tym, że ten ostatni ryczałt (za grudzień bądź IV kwartał) ma trafić na konto fiskusa do 20 stycznia następnego roku.

Wyjątkiem w tym zakresie będzie, jak nietrudno się domyślić, rok 2022. Tutaj na mocy przepisów przejściowych (art. 30 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), ryczałt za grudzień bądź IV kwartał 2022 r. należy wpłacić fiskusowi do końca lutego 2023 r. Obowiązek takiej wpłaty nie dotyczy tych, którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową.

Przedsiębiorców korzystających z opodatkowania ryczałtem oraz ich księgowych czeka zatem w tym roku dodatkowa praca. Warto przeliczyć bowiem co bardziej się opłaca – przejście w 2022 r. na podatek rozliczany wg skali podatkowej czy pozostanie na ryczałcie. Przy wyliczeniach oczywiście uwzględnić trzeba nie tylko sam podatek, ale też składkę zdrowotną, która to mało że została zróżnicowana dla różnych przedsiębiorców, istotnie wzrosła w stosunku do tej sprzed 2022 r., to nie podlega też odliczeniu od podatku. A w złożeniu formularza lepiej się nie pomylić, bo zdeklarowanie przychodów na odpowiednim PIT będzie traktowane jako wybór formy opodatkowania, której nie będzie można zmienić.

Krzysztof Skrzypek
Doradca podatkowy, nr wpisu 12 444

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: