eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatki 2007: progi i zmiany

Podatki 2007: progi i zmiany

2006-12-04 00:28

Będziemy mieć taką samą skalę z podatkami w wysokości 19%, 30% i 40%, odmrożone zostaną jednak progi podatkowe. Pierwszy będzie na poziomie 43.405,00, drugi 85.528,00. Zwolnione z podatku będą spadki i darowizny w obrębie I grupy pokrewieństwa.

Przeczytaj także: Podatki 2007: jakie zmiany dla firm

Podwyższona do 572,54 ma być kwota zmniejszająca podatek.

Wyższe będą też pracownicze koszty uzyskania przychodu, z jednego miejsca pracy 1.302,00, a z kilku miejsc 1.953,23.

W ustawie pojawi się nowa ulga, podatnicy będą mogli odliczyć od podatku 120,00 na każde wychowywane dziecko.

Od nowego roku Polacy pracujący za granicą będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostają w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30% diety określonej dla pracowników w podróży służbowej.

Wolne od podatku będą alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny.

Opodatkowane nie będą też podlegały alimenty na rzecz innych osób, zasądzone przez Sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700,00.

Zwolnione z podatku będą świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Honorowi krwiodawcy będą mogli odliczać od dochodu wartość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew do wysokości 6% dochodu.

Z ustawy znikną niektóre ulgi:
- ulga odsetkowa
- ulga na sport
- ulga na zatrudnianie pomocy domowej

Zmienią się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży mieszkań. Obecny zryczałtowany 10% podatek od przychodów ze sprzedaży zastąpi 19% podatek od dochodu. Nowe zasady będą dotyczyć nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2007. Dochód ze sprzedaży często nie będzie opodatkowany, np. Wtedy gdy podatnik uzyska dochód ze sprzedaży lokalu, w którym był zameldowany przez co najmniej 12 miesięcy lub zbycie mieszkania po pięciu latach od zakupu nie będzie traktowane jak źródło przychodu.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: