eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatki 2006: ulgi i odliczenia

Podatki 2006: ulgi i odliczenia

2006-12-19 12:56

Wkrótce będziemy składać zeznania podatkowe za 2006 rok. Przedstawiamy warunki jakie należy spełniać, aby skorzystać z obecnie obowiązujących ulg i odliczeń.

Przeczytaj także: Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

1. Warunki rozliczenia małżeńskiego:
  • obydwoje małżonkowie muszą płacić podatki w Polsce
  • musi istnieć między nimi wspólność majątkowa
  • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok
  • żaden z małżonków nie jest na ryczałcie ewidencjonowanym ani na podatku liniowym

2. Warunki ulgi na Internet:
  • podatnik wydał pieniądze na użytkowanie Internetu w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania
  • podatnik jest w stanie udokumentować ten wydatek zapłaconą fakturą VAT z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem jako nabywcy usług

3. Warunki ulgi rehabilitacyjnej:
  • odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne podatnika oraz osób które są na utrzymaniu podatnika (współmałżonek, dzieci własne i obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowe). Odliczenie jest możliwe wtedy, gdy dochody tych osób w roku podatkowym nie przekraczają kwoty 9.120,00
  • wysokość wydatków na rehabilitację ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie za wyjątkiem wydatków na płacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa, osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy, utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome I lub II grupy oraz używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W tych przypadkach dowody poniesienia wydatków nie są wymagane, a limit wynosi 2.280,00.
  • wydatkiem limitowanym niepotrzebującym dowodu wpłaty jest również zakup leków, jeżeli lekarz stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować, limit wynosi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100,00.

4. Zwrot VAT na materiały budowlane:
  • podatnicy, którzy w okresie 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 wydali czy wydadzą pieniądze na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po wejściu Polski do UE wzrósł VAT z 7% na 22% mogą odzyskać część wydatków

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: