eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przedpłata a koszty działalności

Przedpłata a koszty działalności

2007-03-21 13:56

Dokonana przez podatnika przedpłata staje się kosztem uzyskani przychodu w momencie wystawienia faktury za faktycznie wykonaną usługę - stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek w postanowieniu z dnia 30.11.2006 roku nr 1437/ZI/423/385A/JS/06.

Przeczytaj także: Koszty działalności za usługi doradcze

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, że prowadził działalność gospodarczą związaną z organizacją wycieczek. Jednym z elementów wycieczki jest usługa najmu samochodu, na poczet której podatnik pobiera zaliczkę od klienta na kilka miesięcy wcześniej. Samochód ten podatnik wynajmuje od usługodawcy zagranicznego, na rzecz którego także dokonuje przedpłaty. W związku z powyższym podatnik ma wątpliwości co do momentu, w którym może zaliczyć w koszty działalności gospodarczej przedpłatę związaną z najmem samochodu. Na podstawie takiego stanu faktycznego urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z ustawowej definicji kosztu podatkowego wynika, że muszą być spełnione równocześnie dwa warunki, a mianowicie :- poniesienie wydatku musi nastąpić w celu uzyskania przychodu, - nie może to być koszt wymieniony w katalogu wydatków wyszczególnionych w art. 23 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczka na poczet wykonania prac jest formą spłaty przyszłego zobowiązania i nie jest u osoby płacącej zaliczkę kosztem uzyskania przychodów, a u przedsiębiorcy przyjmującego tą zaliczkę - przychodem. Skoro wydatek jest zaliczką na poczet wykonania w przyszłości usługi i został on poniesiony w celu osiągnięcia w przyszłości przychodów, to nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu. Z chwilą zakończenia zlecenia cała jego wartość staje się przychodem a poniesione wydatki (z wyjątkiem wymienionych w art. 23 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kosztem uzyskania przychodów. Stanowisko takie znajduje swoją podstawę w § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) Powołany w tym przepisie załącznik Nr 1 określa wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów i objaśnienia do poszczególnych rubryk tej księgi. Wg objaśnień zaliczki otrzymane/zapłacone ewidencjonuje się w rubryce 17 uwagi, co oznacza, że nie są one przychodem ani kosztem w dniu ich zapłaty. Z chwilą zrealizowania dostawy towaru/usługi/materiału i otrzymania faktury wydatek w niej określony jest kosztem uzyskania przychodów

Reasumując poniesione przedpłaty na poczet dostaw towarów i usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki te nie wiążą się z osiągniętym przychodem. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: