eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Firmy zagraniczne a obowiązek podatkowy w VAT

Firmy zagraniczne a obowiązek podatkowy w VAT

2007-04-10 13:53

Przedsiębiorstwa zagraniczne, które sprzedają towary lub świadczą usługi w Polsce - automatycznie uznawane są za podatników polskiego podatku towarów i usług. Natomiast, gdy zakładają w Polsce kolejny oddział - nie muszą od nowa go rejestrować.

Przeczytaj także: Rozliczanie VAT kwartalnie - za i przeciw

Ministerstwo Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej wystosowało do dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej pismo nr PT5-033-4/2006/IN/665 z dnia 28 marca 2007 roku zawierające stanowisko resortu odnośnie statusu prawno-podatkowego oddziału podmiotu zagranicznego.

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż przedsiębiorca zagraniczny, który wykonuje na terenie Polski czynności podatkowane podatkiem od towarów i usług staje się automatycznie podatnikiem VAT – oczywiście w zakresie, w jakim wykonywane są one na terytorium naszego kraju.

Natomiast utworzenie przez przedsiębiorcę zagranicznego w Polsce nowego oddziału lub rozpoczęcie wykonywania czynności bez pośrednictwa oddziału nie powoduje powstania kolejnego podatnika VAT. Zmianie ulega bowiem jedynie zakres wykonywanych czynności i struktura organizacyjna podatnika. Musi on wtedy jedynie złożyć aktualizację zgłoszenia identyfikacyjnego NIP oraz w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Na stosownych drukach posługuje się wcześniej nadanym numerem identyfikacji podatkowej.

Zatem wszystkie oddziały podatnika zagranicznego będą jednak miały ten sam numer identyfikacji podatkowej.

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Polski oddział lub posiada inne stałe miejsce prowadzenia działalności, właściwym organem podatkowym dla niego będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeżeli czynności te są wykonywane na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów skarbowych – urząd skarbowy ze względu na adres siedziby w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej lub ze względu na miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zagraniczny nie posiada na terytorium Polski siedziby lub stałego miejsca zamieszkania ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Przeczytaj także

Kiedy nota korygująca?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: