eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Opinie na zlecenie sądu a obowiązek VAT

Opinie na zlecenie sądu a obowiązek VAT

2007-03-27 13:47

W przypadku świadczenia usług przez podatników na rzecz sądów powszechnych, którym zleciły one wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Nie ma tu znaczenia moment zasądzenia wynagrodzenia czy uprawomocnienia się wyroku, gdyż podstawą do wystawienia faktury i wykazania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług jest otrzymane na konto bankowe wynagrodzenie. Stanowisko takie zajął Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu w postanowieniu z dnia 29.12.2006 r. nr PP/443-125-1-2/06.

Przeczytaj także: Umowne okresy rozliczeniowe usług: kursy walut obcych w VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśnił, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii i jest podatnikiem VAT czynnym. Jednocześnie jako biegły wykonuje opinie w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie sądów za które wystawia faktury VAT, która wraz ze stosownymi dokumentami przekazywana jest przez podatnika do sądu w celu wydania postanowienia o przyznanie należności. Wynagrodzenie jest wypłacane po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego wypłatę. Podatnik ma wątpliwości co do momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania ww. czynności na zlecenie sądu. Na podstawie takiego stanu faktycznego urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)W związku z obowiązującymi od dnia 01 maja 2004 r. uregulowaniami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) - wykonywanie opinii przez biegłych na zlecenie Sądów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .

Biegli występujący w sprawach sądowych lub administracyjnych mają co do zasady możliwość korzystania ze zwolnienia opisanego w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego zwalnia się od podatku podatników , u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jak wynika z akt sprawy prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług geodezyjno- kartograficznych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
Zatem zarejestrowany Podatnik dla potrzeb podatku od towarów i usług "podatnik VAT czynny" (jak ma miejsce w przedmiotowej sprawie) nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

 

1 2

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: