eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Wymiana towaru: ewidencja księgowa

Wymiana towaru: ewidencja księgowa

2010-05-10 13:01

Rozpatrzmy następującą sytuację: W 2008 r. zakupiono od producenta towary (faktura zakupu), które sprzedano w grudniu 2008 r. odbiorcom (paragon z kasy fiskalnej). W grudniu 2009 r. zgłosił się odbiorca - klient, który korzystając z gwarancji producenta oddał towar do naprawy lub wymiany. Firma przekazała w grudniu 2009 r. towar do producenta, który 21 stycznia 2010 r. wystawił fakturę korygującą na reklamowany towar. Jednocześnie otrzymała ona towar przeznaczony na wymianę w ramach gwarancji oraz fakturę zakupu, po czym wydała towar odbiorcy w ramach wymiany gwarancyjnej. Jak powyższe prawidłowo ująć w księgach rachunkowych?

Przeczytaj także: Wierzytelności spółki spłacone przez zarząd

Wymiana reklamowanego wyrobu lub towaru na wolny od wad nie powoduje zmian wartości sprzedanych wyrobów lub towarów. W omawianej sytuacji mamy do czynienia z wymianą rzeczy na wolną od wad. Kupujący zwrócił uszkodzony towar, a sprzedawca wysłał mu nowy, taki sam.

Jeżeli uznajemy reklamację za uzasadnioną i dokonujemy wymiany towaru reklamowanego na nowy towar w tym samym gatunku i cenie, nie dokonujemy korekty sprzedaży, a jedynie księgujemy zwrot towaru i wydanie nowego towaru zapisem:
 1. zwrot zareklamowanego towaru:
  • Wn konto 330"Towary",
  • Ma konto "240 Pozostałe rozrachunki"(w analityce: Rozliczenia z tytułu reklamacji z klientem "X").
 2. wymiana towaru na nowy:
  • Wn konto 240"Pozostałe rozrachunki"(w analityce: Rozliczenia z tytułu reklamacji z klientem "X"),
  • Ma konto 330"Towary".

Otrzymaną fakturę korygującą (uznanie reklamacji) nabywca zaksięguje w następujący sposób:
 • Wn konto 223 "Rozliczenie VAT naliczonego" - kwota VAT na minus,
 • Wn konto 300 "Rozliczenie zakupu" - kwota netto na minus,
 • Ma konto 202 "Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi" - kwota brutto na minus.

Zakup nowego towaru zaksięgowany zostanie w sposób typowy:
 • Wn konto 300 "Rozliczenie zakupu",
 • Wn konto 223 "Rozliczenie VAT naliczonego",
 • Ma konto 202 "Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi".

Podstawa prawna:
art. 556- 576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm


Czasopismo "Rachunkowość dla Praktyków" to praktyczne wskazówki dotyczące najnowszych zmian w podatkach, rachunkowości i ubezpieczeniach społecznych, przeznaczone dla doświadczonych księgowych i głównych księgowych, dla kogoś takiego jak Ty!

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: