eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek PCC od dywidendy rzeczowej?

Podatek PCC od dywidendy rzeczowej?

2011-04-30 08:21

W praktyce coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których spółki wypłacają swoim udziałowcom należną dywidendę w formie niepieniężnej, np. przekazując udziałowcom udziały, czy akcje innej spółki, albo wybrane środki trwałe, czy nawet zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Takie przeniesienie aktywów nie powinno podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Przeczytaj także: Podatek PCC od ustanowienia hipoteki

W art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej "ustawa o PCC") wskazany został katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC. Co do zasady, czynności te zostały nazwane w Kodeksie cywilnym lub w innych przepisach prawa polskiego. Co istotne, o kwalifikacji danej czynności prawnej i tym samym, o jej podleganiu PCC decyduje treść tej czynności oraz prawa i obowiązki stron, a nie sama nazwa umowy.

Wspomniany katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC ma charakter zamknięty. Oznacza to, że tylko wskazane w nim czynności mogą podlegać PCC. Natomiast czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w omawianym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu PCC i to niezależnie od faktu, iż mogą one wywoływać takie same lub zbliżone skutki prawne co czynności objęte PCC.

W art. 1 ustawy o PCC, wśród czynności podlegających opodatkowaniu PCC, nie wymieniono wypłaty dywidendy (zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej). Nie ma wątpliwości, że wypłata dywidendy pieniężnej nie podlega opodatkowaniu PCC. A zatem, nie ma również podstaw do tego, by różnicować na gruncie PCC skutki przekazania dywidendy w zależności od formy, w jakiej to nastąpi (pieniężnej czy niepieniężnej).

Co więcej, "wypłata" dywidendy w formie rzeczowej (tj. przeniesienie własności majątku na udziałowca) nie stanowi sprzedaży rzeczy, czy praw majątkowych, wskazanej w ustawie o PCC jako podlegającej opodatkowaniu. Nie może być również zrównana z taką sprzedażą. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa sprzedaży to czynność, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zatem w ramach sprzedaży dochodzi do świadczeń ekwiwalentnych, gdzie każda ze stron jest zobowiązana do świadczenia wzajemnego na rzecz drugiej strony (jedna strona przenosi własność, a druga zobowiązana jest zapłacić cenę).

W przypadku dywidendy, udziałowiec ma prawo do udziału w zysku. W konsekwencji, "wypłata" dywidendy - niezależnie od formy, w jakiej następuje - ma raczej charakter jednostronnego świadczenia spółki na rzecz jej udziałowca.

Warto także zaznaczyć, że do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest zgodne oświadczenie woli obu stron. Natomiast decyzja o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy i formie, w jakiej to nastąpi, jest podejmowana jednostronnie przez walne zgromadzenie wspólników i wola spółki, której zysk jest dzielony (reprezentowanej przez zarząd), nie jest brana pod uwagę.

Podsumowując powyższe rozważania, nie ma podstaw do opodatkowania PCC dywidendy wypłaconej w formie rzeczowej. Jak na razie, stanowisko to podzielają również władze skarbowe. Przykładowo, brak opodatkowania PCC przekazania jako dywidendy udziałów w innej spółce kapitałowej potwierdził Minister Finansów w wydanej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 marca 2010 r., sygn. IPPB2/436-498/09-4/MZ).

Na marginesie, warto wspomnieć, że w związku z "wypłatą" dywidendy w formie rzeczowej, należy dodatkowo rozważyć skutki takiej czynności na gruncie podatku VAT oraz podatku dochodowego.

oprac. : Monika Poteraj / TaxFin.pl TaxFin.pl

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: