eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zeznania roczne: korekta nie zawsze skuteczna?

Zeznania roczne: korekta nie zawsze skuteczna?

2011-05-11 12:49

Popełniłeś błąd w rocznym zeznaniu podatkowym? Powinieneś je poprawić. Jeśli z powodu błędu masz zapłacić wyższy podatek, zrób to samodzielnie. Jeśli zgodzisz się na korektę dokonaną przez urząd skarbowy stracisz szansę na niższe odsetki. Zapomniałeś rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko? Korekta po 2 maja nie naprawi tego błędu.

Przeczytaj także: Jak złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego PIT

Złożenie zeznania w terminie wcale nie musi oznaczać, że sporządzone zostało bezbłędnie. Może się okazać, że podatnik popełnił błędy. Przykładowo, nie uwzględnił niektórych dochodów, albo zapomniał, że ma do odliczenia jakąś ulgę. Aby naprawić błędy należy złożyć w urzędzie skarbowym korektę zeznania. Podatnik powinien skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i wtedy, gdy zrobił to na korzyść organu podatkowego.

Korekta to nowy formularz
Złożenie korekty polega na ponownym złożeniu właściwego formularza z poprawionymi danymi. Trzeba jednak pamiętać o zaznaczeniu na formularzu odpowiedniej rubryki wskazującej na to, że jest to korekta, a nie pierwotne zeznanie. Przykładowo na formularzu PIT-37 należy w pozycji 10 zaznaczyć pole nr 2 „korekta zeznania”. Formularz, na jakim składana jest korekta, musi być z tego samego roku co oryginał zeznania. Przykładowo korekta zeznania za 2008 rok musi zostać sporządzona na formularzach obowiązujących w 2008 r.

Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. W uzasadnieniu należy opisać błąd, jaki popełnił podatnik składając pierwotne zeznanie oraz działania, jakie podjął w celu usunięcia błędu. Przyczyną korekty może być np. nieuwzględnienie jakiś dochodów, błędy rachunkowe, nieodliczenie ulgi itp.

Nie złożysz korekty w trakcie kontroli podatkowej
Trzeba pamiętać, że nie w każdym przypadku podatnik, który złożył błędne zeznanie roczne, będzie mógł dokonać korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą). Uprawnienie to będzie przysługiwało ponownie po zakończeniu kontroli podatkowej, czy też postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak podatnik złoży korektę w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, trzeba pamiętać, że nie wywoła ona skutków prawnych. Korekta jest natomiast dopuszczalna w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona. Przykładowo, jeśli u podatnika prowadzona jest kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego nic nie stoi na przeszkodzie aby podatnik złożył korektę np. deklaracji VAT-7.

Wspólne rozliczenie możliwe tylko do 2 maja
Korekta deklaracji podatkowej nie jest także możliwa w sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z preferencji polegającej na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub na opodatkowaniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko i złoży zeznanie lub korektę po terminie. W takiej sytuacji podatnik straci możliwość korzystania z preferencji podatkowych. Takiego sposobu opodatkowania należy bowiem dokonać w złożonej deklaracji tylko do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku do 2 maja). Nie ma więc możliwości złożenia korekty w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie pierwotne, w którym rozliczył podatek oddzielnie i następnie chce złożyć po terminie korektę, która polegać będzie na wyliczeniu podatku na zasadach preferencyjnych. Trzeba pamiętać, że korekta taka nie wywoła skutków prawnych tylko w zakresie wnioskowania o preferencyjne opodatkowanie. Inne błędy, np. rachunkowe można korygować w takiej deklaracji.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: