eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt z najmu małżonka a wspólne rozliczenie PIT

Ryczałt z najmu małżonka a wspólne rozliczenie PIT

2012-02-16 13:05

Małżonkowie wynajmujący w 2011 r. należącą do nich nieruchomość w ramach tzw. najmu prywatnego co do zasady rozliczają z tego tytułu przychody na zasadach ogólnych wg skali podatkowej i to każdy z nich osobno. Mogą jednak opodatkować je ryczałtem ewidencjonowanym i to w dodatku tylko u jednego małżonka. Dokonanie takiego wyboru nie pozbawia i przy tym prawa do wspólnego rozliczenia podatku PIT za 2011 rok.

Przeczytaj także: Podatek liniowy a ulgi i preferencje podatkowe

Co do zasady (zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) małżonkowie osiągający przychody z tzw. prywatnego najmu lub dzierżawy stanowiących ich własność rzeczy (przede wszystkim nieruchomości) rozliczają je każde oddzielnie. Mogą jednak skorzystać z możliwości opodatkowania całości tego dochodu przez jednego z nich. W tym celu muszą złożyć fiskusowi stosowne oświadczenie. Trzeba jednak pamiętać, że jego złożenie skutkuje tym, że wybrany małżonek będzie obowiązany do płacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od całego dochodu uzyskanego z tego źródła oraz że to on wykaże tak uzyskany dochód w swoim zeznaniu rocznym.

Dodatkowo nie ma także przeszkód aby z tego źródła przychodu płacić podatek w postaci ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki podatku 8,5%. Oczywiście opłacanie ryczałtu także jest możliwe przez tylko jednego małżonka.
Skorzystanie z powyższych wyborów co do zasady obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Przyjęcie którejkolwiek z wymienionych form rozliczania przychodów/dochodów uzyskanych z prywatnego najmu nieruchomości nie pozbawia przy tym małżonków prawa do złożenia wspólnego zeznania rocznego. Warunki wspólnego rozliczenia zostały wskazane w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie (bądź jeden z nich), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (warto tutaj wspomnieć, że przy spełnieniu dodatkowych przesłanek wspólne rozliczenie jest możliwe także przez małżonków podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
  • przez cały rok podatkowy, za który chcą się wspólnie rozliczyć, pozostawali w związku małżeńskim
  • przez cały rok podatkowy, za który chcą się wspólnie rozliczyć, istniała między nimi wspólność majątkowa
  • żaden z małżonków nie prowadził działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w ustawie o podatku tonażowym

Spełnienie powyższych warunków powoduje, że małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie PIT za 2011 rok. Może tutaj oczywiście rodzić się pewna wątpliwość w przypadku opodatkowania uzyskanych przychodów z najmu ryczałtem. Tę jednak ustawodawca wprost rozwiewa wskazując, że opodatkowanie w taki sposób najmu nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia rocznego.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wybrania opodatkowania przychodów z najmu tylko przez jednego z małżonków, to on wykazuje w całości ich wartość w składanym PIT za 2011 rok i to nawet wówczas, gdy wybrano ich opodatkowanie na zasadach ogólnych, a co za tym idzie, przychody te są wykazywane w składanym wspólnie zeznaniu rocznym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: