eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga internetowa za 2011 rok: zasady korzystania

Ulga internetowa za 2011 rok: zasady korzystania

2012-04-03 12:35

Do dnia 30 kwietnia 2012 r. podatnicy mają czas, aby wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011, tzw. zeznanie roczne. Dlatego w poniższej publikacji przypomnimy, na czym polega tzw. ulga internetowa i jakie należy spełnić warunki, aby z niej skorzystać za 2011 rok.

Przeczytaj także: Odliczenia od dochodu w PIT 2011: ulga na Internet

Ulga internetowa została uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga internetowa dotyczy wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym podatnik z niego korzysta, jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi za 2011 rok mieszczą się zatem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Warto jednak podkreślić, że ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu podatnik może odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik poniósł w danym roku wyższe wydatki na Internet (np. 1230,- zł brutto), to od dochodu może odliczyć z tego tytułu jedynie 760 zł.

Z ulgi internetowej podatnik może skorzystać wówczas, gdy poniósł w roku podatkowym 2011 (roku za który się rozlicza) wydatki za użytkowanie Internetu. Dodatkowo, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków, zawierające w szczególności: dane identyfikujące podatnika jako kupującego usługę, dane sprzedawcy (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty. Takimi dokumentami będą zarówno faktury VAT (papierowe oraz elektroniczne), jak i wszystkie inne dokumenty zawierające ww. dane. Przy rozliczeniu za 2011 rok jest to ważna i korzystna dla podatników zmiana w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, kiedy wydatki należało zawsze udokumentować fakturami VAT. Jeśli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy (np. jest on kupowany w pakiecie z telewizją), to z danego dokumentu musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu (opłata ta musi zostać wyodrębniona).

Warto także pamiętać, że ulga internetowa dotyczy wydatków za użytkowanie Internetu. Nie przysługuje ona z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet. Zatem, jeśli na pierwszej fakturze mamy cenę zarówno montażu, jak i cenę za pierwszy miesiąc korzystania z Internetu, to z tej faktury odliczymy jedynie cenę Internetu (bez ceny montażu).

Co więcej, podatnik może odliczyć od dochodu wydatki za użytkowanie Internetu tylko o tyle, o ile nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały one odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem, jeśli podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i zaliczył już wydatki za użytkowanie Internetu do kosztów uzyskania przychodów, to nie może ich już odliczyć od dochodu. Ulga internetowa mu nie przysługuje.

Dodatkowo, jeżeli wydatki z tytułu użytkowania Internetu podatnik ponosi wspólnie z inną osobą (np. małżonkiem), co wynika z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, to każdej z tych osób przysługuje ulga internetowa z odrębnym limitem odliczeń do wysokości 760 zł. Takie rozwiązanie jest korzystne dla małżonków, kiedy ich roczne wydatki na Internet przekraczają kwotę 760 zł.

Podsumowując, jeśli ktoś nie wypełnił jeszcze swojego zeznania podatkowego za 2011 rok, a poniósł wydatki na Internet, może skorzystać z ulgi internetowej (oczywiście jeśli spełnił warunki opisane powyżej). Z tego odliczenia warto jeszcze skorzystać, tym bardziej, że niedługo, zgodnie z exposé Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r., ulga internetowa może zostać zlikwidowana.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: