eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › PIT roczny po terminie a ulgi podatkowe

PIT roczny po terminie a ulgi podatkowe

2012-01-18 12:48

Rozliczenia roczne PIT 2011 trzeba złożyć do końca stycznia 2012 r. (w przypadku ryczałtowców) tudzież końca kwietnia 2012 r. (dla pozostałych przychodów). Czasu więc jest jeszcze sporo. Mimo to z całą pewnością znajdą się i tacy podatnicy, którzy i tak nie złożą swojego PIT-a w terminie. Czy w takiej sytuacji nadal będą przysługiwać im ulgi podatkowe (rehabilitacyjna, na Internet, prorodzinna) oraz preferencje w postaci rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko tudzież wspólnie z małżonkiem?

Przeczytaj także: Odliczenia w PIT 2011: darowizny na cele kultu religijnego

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady nie przewiduje regulacji, które uzależniałyby prawo do skorzystania przez podatnika z wykazywanych w rozliczeniu rocznym ulg i odliczeń podatkowych od złożenia zeznania w obowiązującym terminie. Tyczy się to zarówno sytuacji, w której zeznanie po 30 kwietnia zostanie złożone po raz pierwszy, czy też będzie to jego korekta. W obydwu przypadkach podatnik będzie mógł skorzystać ze wskazanych we wstępie ulg: rehabilitacyjnej, na Internet czy z tytułu wychowywania dzieci.

Oczywiście powyższe ulgi to jedynie przykłady. Odliczeniu bowiem przysługują także inne wskazane w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. darowizny) a także przewidziane w ustawach regulujących stosunek Państwa Polskiego do poszczególnych kościołów.

Inaczej jednak jest w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem tudzież w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Tutaj bowiem ustawa wymaga, aby wniosek w zakresie tych preferencyjnych form rozliczenia podatku dochodowego został złożony w terminie przewidzianym dla tego typu rozliczenia (a więc końca kwietnia następnego roku podatkowego). W przypadku jego przekroczenia, rozliczenie w taki sposób nie będzie możliwe.

Co ważne, powyższe dotyczy zarówno sytuacji, w której to podatnik wcześniej nie złożył zeznania (a więc składa j po terminie po raz pierwszy) jak też złożenia korekty zeznania rocznego, jeżeli w rozliczeniu pierwotnym podatnicy nie wystąpili o wspólne rozliczenie dochodu przez małżonków lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warto przy tym pamiętać, że bezzasadne jest tutaj składanie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia rozliczenia podatkowego. Instytucja ta, wynikająca z przepisów Ordynacji podatkowej, dotyczy bowiem jedynie przywracania terminów wyłącznie procesowych, czyli np. terminu do złożenia odwołań. Z kolei termin złożenia zeznania podatkowego ma charakter terminu materialno-prawnego. Co za tym idzie, naczelnik urzędu skarbowego, który otrzyma od podatnika wniosek o jego przywrócenie, nie będzie mógł go rozpatrzyć pozytywnie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku złożenia wniosku o odroczenie tego terminu. Tutaj wniosek naczelnik urzędu skarbowego może rozpatrzyć pozytywnie. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może jednak odroczyć termin o charakterze materialno-prawnym jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ponadto aby rozpatrzenie takiego wniosku doszło do skutku, musi on zostać złożony przed upływem tego terminu, z czym w przypadku spóźnionych zeznań rocznych raczej nie mamy do czynienia.

Uwaga!
Ustawodawca nie zabrania skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych w zeznaniach rocznych składanych po terminie. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest spełnienie warunków niezbędnych do prawa skorzystania z nich.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: