eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek dochodowy od alimentów na dziecko

Podatek dochodowy od alimentów na dziecko

2012-10-03 13:44

Podatek dochodowy od alimentów na dziecko

Rozwód a alimenty na dziecko © zimmytws - Fotolia.com

Alimenty otrzymywane przez pełnoletnie dzieci od rodziców, w przypadku rozpadu ich małżeństwa, z zasady są zwolnione z podatku. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to obowiązuje tylko do chwili ukończenia przez dziecko 25 lat. Później od otrzymywanej kwoty alimentów należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, a także przychód z tego tytułu wykazać w deklaracji podatkowej.

Przeczytaj także: Fundusz Alimentacyjny a podatek dochodowy

Rozwód, to niewątpliwe skomplikowana sytuacja, zarówno dla małżonków, jak również dzieci. Jednym z głównych skutków rozpadu małżeństwa, jest ustalenie zasad, na jakich rodzice będę ponosić koszty utrzymania dzieci. Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest w tym przypadku ustalenie kwoty alimentów, które jedno z rodziców będzie płaciło na rzecz dzieci. Do momentu ukończenia pełnoletności środki te z reguły są przekazywane do dyspozycji rodzica, któremu została przyznana prawna opieka nad małoletnim, jednak w przypadku osiągnięcia pełnoletniości, alimenty należą się dziecku.

Ze względu na fakt, że otrzymana kwota, stanowi dla pełnoletniego dziecka przychód z innych źródeł, uzasadnionym wydaje się pytanie, czy podlega on opodatkowaniu PIT.

Alimenty objęte zwolnieniem przedmiotowym
Obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest w Polsce powszechny, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 9 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Wyjątek od tej reguły stanowią dochody objęte zwolnieniami, np. wymienione w katalogu zawartym w art. 21 wspomnianej ustawy, jak również dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Świadczenia alimentacyjne wypłacane przez rodziców na rzecz dzieci, zostały wyszczególnione we wspomnianym katalogu wyłączeń. Treść ustawy wskazuje bowiem, że zwolnione z podatku zostały alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, co w konsekwencji oznacza, że przychody z tego tytułu nie powodują powstania obowiązku podatkowego w PIT.

fot. zimmytws - Fotolia.com

Rozwód a alimenty na dziecko

Alimenty otrzymywane przez pełnoletnie dzieci od rodziców, w przypadku rozpadu ich małżeństwa, z zasady są zwolnione z podatku

Warto ponadto zaznaczyć, że prawo do zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń alimentacyjnych, otrzymywanych od rodziców przysługuje podatnikom niezależnie od wysokości świadczeń. Co więcej, nie jest również warunkiem koniecznym, aby pełnoletnie dziecko, otrzymujące alimenty uczyło się lub studiowało.

Od 25 roku życia trzeba podzielić się z fiskusem
Dopiero po ukończeniu 25 lat, ( z uwzględnieniem wyjątku dotyczącego dzieci, którym wypłacane są zasiłki lub renty) przychód z tytułu otrzymywanych alimentów skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, a także koniecznością ujęcia w rocznym zeznaniu podatkowym . Stosownego rozliczenia z zasady dokonuje się na formularzy PIT-36, ujmując kwotę alimentów w pozycji 120, oznaczonej jako "inne źródła".

Podatnik powinien jednak pamiętać o przysługującym mu nadal zwolnieniu przedmiotowym, określonym we wspomnianym już art. 21 ust. 1 pkt. 127 lit. b, zgodnie z którym zwolnione z konieczności odprowadzenia podatku są alimenty, alimenty otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Oznacza to, że podatnik otrzymujący świadczenia alimentacyjne od rodziców, po ukończeniu 25 lat zobowiązany jest do odprowadzenia podatku jedynie od nadwyżki nad kwotą, objętą zwolnieniem, czyli 700 zł.


Elżbieta Węcławik, Dominik Mędrzycki

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: