eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

2016-04-22 13:27

Rozliczenie alimentów w rocznym zeznaniu podatkowym 2015

PIT-36 dla rozliczenia alimentów © ESCALA - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Alimenty są z reguły świadczeniem przymusowym, nakładanym na daną osobę przez sąd. Niekiedy jednak zdarza się, że strony umawiają się na ich regulowanie dobrowolne. W zależności od tego, kto alimenty otrzymuje, będą one zwolnione z podatku bądź opodatkowane. Te, od których podatek się należy, trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Przeczytaj także: Zapłata nietypowych alimentów na dzieci zwolniona z podatku

Zasady przyznawania alimentów reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mówi on m.in., kiedy dana osoba (dobrowolnie bądź z przymusu na podstawie wyroku czy ugody sądowej) jest obowiązana do wypłacania świadczeń alimentacyjnych członkom rodziny. Z reguły alimenty takie są wypłacane na rzecz dzieci, niemniej mogą być przyznane także m.in. byłemu małżonkowi, rodzeństwu czy rodzicom.
W podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie otrzymywane alimenty stanowią przychód zaliczany do innych źródeł przychodów, opodatkowany wg skali podatkowej.

Nie od każdego takiego przychodu trzeba jednak płacić podatek. Ustawodawca przewidział bowiem dla alimentów pewne zwolnienia.
Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z tego podatku almienty:
  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na rzecz innych osób niż wymienione wyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Pełnym zwolnieniem są zatem objęte alimenty płacone na rzecz dzieci. Nie ma tutaj większego znaczenia, czy alimenty takie są płacone przez rodzica dobrowolnie czy też przymusowo (na podstawie wyroku sądu).

W przypadku alimentów na rzecz osób innych, aniżeli opisane wyżej dzieci, zwolnienie jest istotnie ograniczone.
Po pierwsze ustawodawca wskazał tutaj górny próg zwolnienia od podatku - 700 zł miesięcznie. Limit ten należy stosować do wartości alimentów zasądzonych (bądź ustalonych w ugodzie) a nie wypłaconych w danym miesiącu. Stąd jeżeli osobie uprawnionej do ich otrzymania nie są one wypłacane regularnie co miesiąc, a np. jednorazowo za kilka zaległych (bądź przyszłych) miesięcy, limit ten odnosi się do wartości miesięcznej alimentów.
Przykład
Podatniczka ma od lipca 2015 r. zasądzone od byłego męża alimenty w miesięcznej wysokości 1 000 zł. Ten regulował je w dwóch ratach po 3 tys. zł: we wrześniu i grudniu 2015 r.
Podatniczka otrzymała alimenty w łącznej wysokości 6 tys. zł. Opodatkowana będzie jednakże kwota 1 800 zł. Ze zwolnienia korzysta bowiem kwota: 700 zł x 6 m-cy = 4 200 zł.

Drugim warunkiem zwolnienia dla otrzymywanych alimentów przez osoby inne, aniżeli wymienione wyżej dzieci, jest ich przymusowość. Alimenty takie muszą bowiem być otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej. Stąd jeżeli dana osoba zgodzi się opłacać takie alimenty dobrowolnie - bez udziału sądu, podatnik je otrzymujący będzie musiał z tego tytułu wykazać przychód w pełnej wysokości. Omawiane zwolnienie w takim przypadku nie przysługuje.
Ewentualnemu opodatkowaniu podlegają jedynie alimenty rzeczywiście otrzymane. W związku z tym jeżeli dla przykładu alimenty za miesiąc grudzień 2015 r. zostaną osobie do nich uprawnionej wypłacone już w roku 2016, będą stanowić przychód roku 2016.

Przychód z alimentów na PIT-36


Jeżeli alimenty będą podlegać opodatkowaniu, podatnik je otrzymujący musi się z nich rozliczyć. Jak zostało to już wyżej wskazane, alimenty takie stanowią przychód z innych źródeł, który jest opodatkowany wg skali podatkowej.
W zeznaniu podatkowym należy wykazać jedynie tę wartość alimentów, która nie korzysta ze zwolnienia - jest opodatkowana.

Ponieważ osoba wypłacająca alimenty nie występuje tutaj w roli płatnika, przychody takie rozlicza się obowiązkowo na deklaracji PIT-36 (w części D.1. tego formularza do rozliczenia podatku od opodatkowanej części alimentów służy pole 85, w części D.2. jest to natomiast pole 136).

fot. mat. prasowe

Rozliczenie alimentów w PIT-36

Alimenty, gdy podlegają opodatkowaniu, stanowią przychód z innych źródeł, który rozlicza się na formularzu PIT-36.


Opodatkowany dochód jest tutaj równy przychodowi - przy alimentach nie występują koszty uzyskania przychodu. Warto też dodać, że podatnik otrzymujący alimenty nie musi w trakcie roku wpłacać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Ich rozliczenia dokonuje dopiero, razem z innymi dochodami opodatkowanymi skalą, w zeznaniu rocznym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: