eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Definicje eksportu i importu towarów w podatku VAT w 2013 r.

Definicje eksportu i importu towarów w podatku VAT w 2013 r.

2013-04-04 13:31

Definicje eksportu i importu towarów w podatku VAT w 2013 r.

Nowe definicje eksportu i importu towarów w podatku VAT © Yong Hian Lim - Fotolia.com

W dniu 1 kwietnia 2013 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, dalej "nowelizacja"). Nowelizacja wprowadziła wiele zmian porządkujących (dostosowujących przepisy krajowe do regulacji unijnych), mających znaczenie dla wszystkich podatników podatku od towarów i usług (dalej "podatek VAT").

Przeczytaj także: Eksport towarów: zmiany w podatku VAT od kwietnia 2013 r.

Na wstępie warto zaznaczyć, że nowelizacja stanowi kolejną zmianę w zakresie podatku VAT w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. W naszej publikacji z dnia 11 stycznia 2013 r. informowaliśmy Państwa o pozytywnych zmianach dotyczących m.in. terminu rozliczania przez podatników podatku VAT w razie dostawy towarów i świadczenia usług. Nowelizacja wprowadza natomiast zmiany polegające m.in. na doprecyzowaniu pojęć (np. poprzez wprowadzenie definicji terenów budowlanych, zmianę definicji eksportu i importu towarów, a także uproszczenie definicji działalności gospodarczej). Poniżej zostaną przedstawione te zmiany wprowadzone przez nowelizację, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r.

Jedną z takich zmian jest wprowadzenie definicji terenów budowlanych, przez które należy rozumieć grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wprowadzenie wskazanej definicji ma praktyczne znaczenie, ponieważ usunie dotychczasowe rozbieżności w kwestii elementów decydujących o budowlanym charakterze danego terenu w przypadku, gdy dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego oraz stosowna decyzja nie zostały wydane.

Nowelizacja przewiduje także zmianę definicji eksportu towarów. W dotychczasowym stanie prawnym organy podatkowe twierdziły, że eksport towarów następował tylko wówczas, gdy procedura wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej została rozpoczęta na terytorium Polski, tj. w krajowym urzędzie celnym, co powodowało rozmaite wątpliwości interpretacyjne. Nowelizacja rozwiała dotychczasowe wątpliwości poprzez wprowadzenie nowej definicji eksportu towarów. Od 1 kwietnia 2013 r. za eksport towarów będzie bowiem mogła być uznana również taka transakcja, w której procedura wywozu rozpoczęła się w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Warto także zwrócić uwagę na nową definicję importu towarów. Dotychczas przez import towarów należało rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Nowelizacja za import towarów uznała natomiast przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Jednocześnie nowelizacja doprecyzowała, że opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega tylko taki import towarów, który został dokonany na terytorium naszego kraju.

fot. Yong Hian Lim - Fotolia.com

Nowe definicje eksportu i importu towarów w podatku VAT

Zmiany w zakresie wprowadzenia definicji terenów budowlanych, doprecyzowania pojęć eksportu i importu towarów, a także działalności gospodarczej należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia podatników.


Wskazana zmiana ma istotne znaczenie, ponieważ dotychczas ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazywała wprost, gdzie należy opodatkować import towarów wprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej w państwie członkowskim innym niż Polska. Rodziło to wątpliwości oraz powodowało konieczność posiłkowania się regulacjami unijnymi. Zmianę wprowadzoną przez nowelizację należy więc ocenić pozytywnie, ponieważ określa ona w sposób precyzyjny sposób ustalenia miejsca opodatkowania w przypadku importu towarów.

Nowelizacja przewiduje także uproszczenie definicji działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje odejście od określenia, że działalność gospodarcza ma miejsce nawet, gdy dana czynność została wykonana jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar częstego jej wykonywania. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, świadczy to o tym, że definicja działalności gospodarczej nie obejmuje czynności okazjonalnych. Doprecyzowanie wskazanej definicji może natomiast pozwolić podmiotom łatwiej ocenić, czy wykonując określone czynności staną się oni podatnikami VAT.

Poza zmianami polegającymi na doprecyzowaniu pojęć, nowelizacja umożliwia ustanawianie przez podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Ponadto, przewiduje także podniesienie stawki VAT z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego.

Podsumowując, zmiany wprowadzone przez nowelizację mają charakter porządkujący oraz eliminujący niezgodność polskich przepisów z regulacjami unijnymi. Przedstawione zmiany w zakresie wprowadzenia definicji terenów budowlanych, doprecyzowania pojęć eksportu i importu towarów, a także działalności gospodarczej należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia podatników. Wprowadzone zmiany likwidują dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: