eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek liniowy a zawarcie umowy o pracę

Podatek liniowy a zawarcie umowy o pracę

2013-04-05 13:25

Podatek liniowy a zawarcie umowy o pracę

Podatek liniowy a zawarcie umowy o pracę © nenetus - Fotolia.com

Niemalże wszyscy przedsiębiorcy opodatkowani PIT-em mogą zdecydować, czy chcą płacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, czy też tzw. podatek liniowy. Ten ostatni jest opłacalny przy stosunkowo wysokich dochodach. Niestety niekiedy można stracić prawo do takiej formy opodatkowania.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Na pierwszy rzut oka obie wskazane we wstępie formy opodatkowania są do siebie bardzo zbliżone. W identyczny sposób ustala się bowiem przy nich przychód, koszty uzyskania przychodu czy wreszcie dochód. Różnica polega jedynie na sposobie liczenia samego podatku.

Przy zasadach ogólnych podatnicy stosują bowiem progresję podatkową. Tutaj stawka podatku dla dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł wynosi 18%, zaś nadwyżka ponad tę kwotę jest już opodatkowana stawką 32%. Podatnicy ci przy ustalaniu podatku uwzględniają także kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł oraz mają prawo do szeregu ulg.

Inaczej jest w przypadku podatku liniowego. Tutaj obowiązuje tylko jedna stawka podatku w wysokości 19% bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Niestety przy tej formie opodatkowania prawie że żadne ulgi podatnikowi nie przysługują.
Mimo to jest ona bardzo atrakcyjna dla tych, którzy osiągają stosunkowo wysokie dochody. Pozwala bowiem uniknąć podatku w wysokości 32% uzyskanego dochodu. Niestety podatnicy ten sposób opodatkowania mogą stosować jedynie do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza tudzież działy specjalne produkcji rolnej.

Ponieważ jednak zasadą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, przedsiębiorca decydujący się na podatek liniowy musi o tym zawiadomić fiskusa. Obowiązek taki wynika z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pisemne oświadczenie w tym zakresie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie biznesu. Tutaj oświadczenie to może on złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, bądź też odrębnie powiadomić na piśmie o wyborze tej formy opodatkowania naczelnika urzędu skarbowego, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

fot. nenetus - Fotolia.com

Podatek liniowy a zawarcie umowy o pracę

Prawa do opodatkowania podatkiem liniowym zostali pozbawieni ci przedsiębiorcy, którzy te same usługi zamierzają wykonywać w ramach działalności gospodarczej i umowy o pracę, przy czym w ramach obydwu źródeł mają być świadczone na rzecz tego samego odbiorcy.


Dla pracujących przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, tudzież takich co pracowali bądź zamierzają podjąć pracę, bardzo ważny jest także ust. 3 przytoczonego wyżej przepisu. Otóż jeżeli podatnik korzystający z opodatkowania dochodów z firmy podatkiem liniowym uzyska z niej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, traci w tym roku prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Co za tym idzie, prawa do opodatkowania podatkiem liniowym zostali pozbawieni ci przedsiębiorcy, którzy te same usługi zamierzają wykonywać w ramach działalności gospodarczej i umowy o pracę, przy czym w ramach obydwu źródeł mają być świadczone na rzecz tego samego odbiorcy. Jeżeli jednak zakres czynności świadczonych w ramach tych dwóch źródeł przychodów jest od siebie różny, nie ma przeciwwskazań do opodatkowania dochodu z firmy podatkiem liniowym.

Co za tym idzie przykładowo ślusarz, który prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą i jednocześnie świadczy pracę jako ślusarz na rzecz zakładu pracy na podstawie umowy o pracę, może korzystać z dobrodziejstw podatku liniowego, o ile usług ślusarskich nie będzie świadczył dla swojego zakładu pracy także w ramach prowadzonej firmy. Jeżeli taki przychód z działalności uzyska, prawo do podatku liniowego straci. Nie ma natomiast przeszkód, aby na rzecz pracodawcy świadczył on w ramach swojej firmy inne usługi, różniące się od tych, które wykonuje w ramach umowy o pracę.

Ważne
Utrata prawa do podatku liniowego następuje nie z chwilą uzyskania przychodu ze świadczenia zakazanych usług, a z początkiem roku, w którym usługi takie miały miejsce. Co za tym idzie, za cały taki rok podatnik jest obowiązany ustalać i wpłacać zaliczki na podatek wg skali podatkowej. Jeżeli zaliczki takie okażą się wyższe, od wpłaconych wcześniej, a ustalonych wg stawki liniowej, podatnik musi także zapłacić odsetki za zwłokę.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: