eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

2017-02-25 14:47

Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym ©  serq - Fotolia.com

Szczególnie w sezonie wakacyjnym część dzieci, zamiast odpoczywać, stara się dorobić do kieszonkowego. Firmy z reguły decydują się na zatrudnienie takich pracowników na umowy zlecenia. Niemniej nie można zapominać, że bez względu na rodzaj umowy oraz wiek dziecka zarobione przez pociechę pieniądze należy rozliczyć ze skarbówką. Dochody takie co do zasady są opodatkowane skala podatkową.
Samo rozliczenie nie następuje od razu, w momencie otrzymania wypłaty czy zaraz po zakończeniu pracy, ale dopiero w przyszłym roku podatkowym, a mówiąc dokładniej - w czterech pierwszych miesiącach tego roku. Pracodawca takiemu pracownikowi wystawia informację PIT-11, w której wykazuje zarobione przez niego pieniądze i to na podstawie tej informacji sporządzane jest zeznanie podatkowe.
Przypomnijmy że osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu (są podatnikami) od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Nie ma przy tym znaczenia wiek takiego podatnika. Zasada powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym wskazuje przy tym, że wszystkie uzyskane przychody/dochody są opodatkowane, z wyjątkiem tych, które wprost zostały spod działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączone bądź korzystają z różnego rodzaju zwolnień.

Co za tym idzie, także małoletnie dzieci, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochody np. z zawartej umowy zlecenia, podlegają z tego tytułu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym (są podatnikami). Niemniej obowiązek rozliczenia takich dochodów spoczywa tutaj na rodzicach nieletniego. W zależności od tego, z jakim przychodem/dochodem mamy do czynienia, rodzice uwzględniają go w swoim zeznaniu podatkowym, bądź sporządzają odrębnego PIT-a w imieniu dziecka.

I tak generalna zasada wyrażona w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców, chyba że tym nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

fot. serq - Fotolia.com

Umowa zlecenie małoletniego dziecka w rozliczeniu rocznym

Bez względu na rodzaj umowy oraz wiek dziecka zarobione przez pociechę pieniądze należy rozliczyć ze skarbówką. Nie nastąpi to jednak od razu po zakończeniu pracy (czyli np. z końcem wakacji), a dopiero w przyszłym roku podatkowym.


Oczywiście od tej zasady występują pewne wyjątki. Otóż nie ma ona zastosowania do dochodów dzieci z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Co się z kolei tyczy umowy zlecenie zawieranej z pracodawcą, przychód uzyskany z tego tytułu kwalifikuje się do źródła w postaci przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Art. 13 pkt 8 lit. a) przytoczonej ustawy wskazuje bowiem, że w tym źródle przychodów mieszczą się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej i umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Niemniej tak uzyskany przez dziecko przychód, mimo że zaliczany do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jest przychodem z jego pracy własnej (dziecko bowiem musiało świadczyć określoną pracę/wykonywać czynności, aby go uzyskać). Co za tym idzie, zgodnie z przytoczonymi wyżej regulacjami, rodzice nie doliczają go do własnych dochodów, a rozliczają je w odrębnym zeznaniu oznaczonym PIT-37 składanym do urzędu skarbowego w imieniu dziecka.

Powyższe rozwiązanie stosujemy oczywiście jedynie do przychodów z umowy zlecenia opodatkowanych na zasadach ogólnych. Jeżeli przychód taki jest opodatkowany w wysokości 18% zryczałtowanego podatku liczonego od uzyskanego przychodu (tyczy się to niektórych umów zleceń o wartości nieprzekraczających 200 zł), takiego przychodu w zeznaniu rocznym nie należy ujmować.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: