eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznania roczne 2013: ulgi i odliczenia w pigułce

Zeznania roczne 2013: ulgi i odliczenia w pigułce

2014-01-07 11:09

Zeznania roczne 2013: ulgi i odliczenia w pigułce

Zeznania roczne 2013: ulgi i odliczenia w pigułce © serq - Fotolia.com

Wypełniając zeznanie podatkowe za rok 2013 podatnicy przede wszystkim winni się skupić na prawidłowym wykazaniu wszystkich przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu. Nie powinni oni także zapominać o przysługujących im ulgach i odliczeniach, które często w znaczącym zakresie obniżają zobowiązanie podatkowe. Warto pamiętać, że rok 2013 przyniósł pewne zmiany w stosunku do lat wcześniejszych.
W roku 2013 obowiązywała taka sama skala podatkowa jak w latach wcześniejszych. Oznacza to, że przy rozliczaniu dochodów za ten rok, opodatkowanych skalą, podatnicy zapłacą 18% podatek, jeżeli ich dochód nie przekroczy 85 528 zł oraz 32% podatek od nadwyżki ponad ten limit. Kwota wolna od podatku wynosi 3 091 zł.

W takiej samej wysokości, jak w latach poprzednich, podatnicy mają prawo do zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, z pewnym zastrzeżeniem dla twórców. Przypomnijmy, że dla uzyskujących przychody m.in. ze stosunku pracy koszty te zostały określone kwotowo i wynoszą miesięcznie 111,25 bądź 139,06 zł, w zależności od tego, gdzie jest położony zakład pracy. Zleceniobiorcy oraz zatrudnieni w oparciu o umowy o dzieło (tzw. przychody z działalności wykonywanej osobiście) mają natomiast prawo do 20% kosztów uzyskania przychodu pomniejszonego o składki ZUS, których podstawę naliczenia stanowi ten przychód.
Po raz pierwszy ze zmianami w przepisach w zakresie kosztów uzyskania przychodów musza liczyć się artyści i twórcy, którzy korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodu. Otóż poczynając od tego roku wartość takich kosztów nie może przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc 42 764 złotych. Co niezwykle ważne, po przekroczeniu tej kwoty twórcy nie przysługują już żadne zryczałtowane koszty (co potwierdzają także organy podatkowe).
Niemniej w każdym z wyżej określonych przypadków podatnik może zastosować koszty faktycznie poniesione, o ile te są wyższe od kosztów zryczałtowanych.

fot. serq - Fotolia.com

Zeznania roczne 2013: ulgi i odliczenia w pigułce

Ustawodawca nie zmienił katalogu źródeł przychodów/dochodów, w stosunku do których z poszczególnych odliczeń można skorzystać (część odliczeń pomniejsza przychód/dochód, inne zaś obliczony podatek).


Koszty uzyskania przychodu to nie jedyne zmiany, o jakich należy pamiętać przy wypełnianiu rocznego PIT-a. Wśród najpopularniejszych ulg podatkowych, a więc darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, internetowej czy na dzieci, bez zmian pozostały tylko dwie pierwsze. Co się zaś tyczy ulgi internetowej, prawo do niej mają tylko ci podatnicy, którzy wcześniej z niej nie korzystali, bądź pierwszym rokiem odliczenia był rok 2012. Z ulgi nie można także korzystać dłużej niż przez dwa kolejne lata podatkowe. Natomiast w zakresie ulgi na dzieci, ustawodawca zaczął premiować rodziny wielodzietne (zwiększając wartość odliczenia w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka) oraz karcić rodziny z jedną pociechą (część z nich bowiem prawa do ulgi została pozbawiona).

Ustawodawca nie zmienił natomiast katalogu źródeł przychodów/dochodów, w stosunku do których z poszczególnych odliczeń można skorzystać (część odliczeń pomniejsza przychód/dochód, inne zaś obliczony podatek). Podobnie jak w latach poprzednich, zmianie uległ limit odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, który na rok 2013 wynosi 325 990 zł i wrócił do poziomu z roku 2011 (warto pamiętać, że jest on istotnie wyższy, aniżeli ten sprzed roku – wtedy to bowiem wynosił 279 160 zł).

Bez zmian pozostały także prawa nabyte do ulg, które obecnie już nie istnieją (np. duża ulga budowlana, uczniowska).

Po raz drugi w rocznym PIT podatnicy będą mogli uwzględnić ulgę z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (4 231,20 zł).

Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
 • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Procentowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zlecenie i o dzieło
 • 20% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
 • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
 • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
 • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
 • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 4 231,20 zł PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę 9 120 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2012 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2012 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2012 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 325 990 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna)

1 112,04 zł na każde dziecko rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich dochód przekracza 112 000 zł. Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim, a wychowujący jedno dziecko ma prawo do ulgi, jeżeli jego dochód nie przekrocy 56 000 zł, chyba że jest osobą samotnie wychowującą dziecko (wtedy limit dochodu wynosi 112 000 zł).
Ulga na trzecie dziecko wynosi rocznie 1 668,12 zł (139,01 zł miesięcznie), zaś na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2 224,08 zł rocznie (tj. 185,34 zł miesięcznie).
W przypadku wychowywania co najmniej dwójki dzieci w zakresie określania prawa do ulgi nie ma znaczenia wartość uzyskanego przez podatnika dochodu.

PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2012 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2012 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na pomoc domową (sprzed 2007r.) Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w części opłaconej przez płatnika PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: