eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozpoznanie kosztów dopiero po donosie do skarbówki?

Rozpoznanie kosztów dopiero po donosie do skarbówki?

2019-09-11 13:39

Rozpoznanie kosztów dopiero po donosie do skarbówki?

W 2020 r. kolejne utrudnienia w rozliczaniu kosztów © apops - Fotolia.com

Z początkiem 2020 r. zaostrzeniu ulegną przepisy w zakresie wyłączania z kosztów poszczególnych wydatków. Zachowana zostanie zasada zgodnie z którą zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł musi obowiązkowo nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorców. Nie będzie to jednak dowolny rachunek, a zgłoszony fiskusowi.
Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła m.in. białą listę podatników VAT. Jest to nic innego jak wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru. Dostęp do bazy jest ogólnodostępny, a podmioty w niej można wyszukać po nazwie, NIP, REGON czy numerze firmowego konta bankowego. Rejestr jest prowadzony przez Szefa KAS i na bieżąco (raz dziennie w dni robocze) aktualizowany.

W nowym rejestrze sprawdzić można szereg informacji o swoich kontrahentach. Są to m.in. ich pełne nazwy, numery identyfikacyjne (NIP, REGON, KRS), adresy, dane wspólników, prokurentów, osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania czy status VAT.

Rejestr ten zawiera jeszcze jedną – od przyszłego roku kluczową informację: numery rachunków bankowych czy rachunków w SKOK. Dlaczego ta informacja jest tak ważna?

Z początkiem 2020 r. zostaną bowiem znowelizowane przepisy o podatku dochodowym. Mianowicie jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy niezgłoszony fiskusowi (tj. nieznajdujący się na białej liście podatników VAT) nabywca nie będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenia takie będą występować wyłącznie w zakresie transakcji przekraczających 15.000 zł
Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:
  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

fot. apops - Fotolia.com

W 2020 r. kolejne utrudnienia w rozliczaniu kosztów

W przyszłym roku każdy, kto zapłaty za fakturę o wartości przekraczającej 15.000 zł dokona na inne konto bankowe sprzedawcy, aniżeli znane fiskusowi, pozbędzie się kosztów podatkowych. Wyjątkiem będzie sytuacja donosu na samego siebie w terminie 3 dni o wystąpienia takiej sytuacji. Wówczas koszty da się uratować.


Znowelizowany art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu, przy zlecaniu przelewu za fakturę opiewającą na kwotę powyżej 15.000 zł w przyszłym roku za każdym razem wskazane będzie sprawdzać, czy dany rachunek bankowy sprzedawcy znajduje się na białej liście podatników VAT i najlepiej takie potwierdzenie archiwizować w celach dowodowych (czy to w wersji elektronicznej czy też papierowej). Jeżeli bowiem pieniądze zostaną przelane na konto niezgłoszone – nabywca zostanie pozbawiony kosztów podatkowych wynikających z takiej faktury.

Czy błąd można naprawić


Podatnik, który się pomyli i należność za fakturę przekaże na inny rachunek aniżeli znajdujący się na białej liście podatników VAT, nie jest od razu na straconej pozycji. Będzie on bowiem mógł uwolnić się od opisanych konsekwencji. Przepisów pozbawiających kosztów podatkowych w takim przypadku bowiem nie będzie się stosować, gdy podatnik złoży zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej (a więc o zapłacie należności na rachunek bankowy spoza wykazu), do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.
Zawiadomienie takie winno zawierać:
  1. numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności;
  2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);
  3. numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
  4. wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Wzór takiego zawiadomienia będzie mógł być określony przez Ministra Finansów.

Niestety i ta możliwość niesie za sobą pewne trudności. Jednym z większych wyzwań nabywców chcących ratować swoje koszty za pomocą takiego oświadczenie będzie bowiem określenie właściwego dla wystawcy faktury urzędu skarbowego. Dla przykładu w przypadku osób fizycznych, na białej liście podatników VAT ujawnia się adres stałego miejsca prowadzenia działalności, albo adres miejsca zamieszkania, w sytuacji braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności. Natomiast właściwy urząd skarbowy zawsze ustala się według miejsca zamieszkania. Przy sprawdzaniu danych na białej liście nie ma natomiast możliwości weryfikacji, który adres został tam ujawniony. Nie trudno będzie zatem tutaj o pomyłkę.

Sprawa jest równie skomplikowana w przypadku osób prawnych, gdzie dodatkowo należy pamiętać, że w Polsce istnieją tzw. „normalne” i „wyspecjalizowane” urzędy skarbowe. Te ostatnie obsługują wybrane podmioty.

Resort finansów podpowiada – złożyć wniosek nawet do złego urzędu


Co się stanie gdy zawiadomienie o płatności za transakcję na inny rachunek niż wskazany w wykazie zostanie przekazany do naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy dla mojego kontrahenta?

W odpowiedzi na to pytanie, umieszczone na stronie Ministerstwa Finansów (popuplink www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR0dRW1NFxJsR3KhgLXE5dfBNRJ7UZp9SKTi4q1sSj8mCF9G4DgHB0NHaqE> czytamy, że naczelnik, który otrzyma zawiadomienie o zleceniu przelewu na rachunek, którego nie ma na wykazie podatników VAT, a nie będzie właściwy dla wystawcy faktury, przekaże takie zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Reasumując oświadczenie takie, w celu ratowania kosztów, można złożyć do dowolnego urzędu. Nawet gdy się pomylimy, fiskus i tak przekaże je do właściwego organu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: