eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Abonamenty medyczne podlegają opodatkowaniu

Abonamenty medyczne podlegają opodatkowaniu

2010-07-16 13:14

Z pisemnych motywów uchwały z 24.5.2010 r. wynika, że istotą umowy pomiędzy pracodawcą a podmiotem świadczącym usługi medyczne jest przekazanie przez pracodawcę świadczenia pieniężnego w zamian za zobowiązanie się danego podmiotu do zapewnienia - w razie takiej potrzeby - opieki medycznej uprawnionym pracownikom. Jej istotą nie jest zatem wyłącznie udzielenie konkretnych świadczeń medycznych, lecz przede wszystkim gotowość do świadczenia odpowiednich usług. Taka gotowość jest opłacana przez pracodawcę bez względu na to, czy pracownik skorzysta ze świadczeń.
Dla porządku wskazać należy, że we wcześniejszym orzecznictwie istota takich umów była rozumiana odmiennie. Sądy, zadając sobie pytanie, co tak naprawdę otrzymuje pracownik w ramach wykupionego przez pracodawcę pakietu medycznego, przyjmowały, że nieodpłatnym świadczeniem dla pracownika jest prawo do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach abonamentu albo, że takim świadczeniem są usługi medyczne w ramach abonamentu. Przyjmując, że wykupienie pakietu medycznego przez pracodawcę dla swoich pracowników i ponoszenie z tego tytułu zryczałtowanej odpłatności stanowi świadczenie w postaci usług medycznych w ramach abonamentu, w części wyroków wnioskowano, że po stronie pracownika przychód nie wystąpi. Skoro bowiem nie wiadomo, czy (a jeśli tak, to w jakim zakresie) dany pracownik korzystał z usług medycznych, to nie można przypisać mu konkretnej wartości otrzymanych świadczeń.

Liczy się „opłacona gotowość”, a nie to, czy pracownik skorzysta z usług medycznych!

Uchwała NSA powyższe wątpliwości rozstrzyga definitywnie. Zgodnie z nią bez znaczenia pozostaje wartość rzeczywiście wykorzystanych przez danego pracownika usług medycznych, ważniejsza jest bowiem opłacona przez pracodawcę gotowość ich świadczenia dla uprawnionych pracowników.

Możliwość skorzystania z abonamentu ma wymiar finansowy

W uzasadnieniu omawianej uchwały podkreślono, że sama możliwość skorzystania z usług medycznych posiada istotny wymiar finansowy. Gdyby pracownik ową możliwość chciał zapewnić sobie samodzielnie, musiałby wykupić abonament, płacąc za niego częstokroć więcej niż kwota wydatkowana przez pracodawcę. Pracownik, nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z prywatnej opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe. Przychód z takiego świadczenia ma charakter realny, o czym przekonuje choćby wartość rynkowa oferowanych abonamentów medycznych. Zdaniem składu siedmiu sędziów, tego faktu nie zmienia motywacja pracodawcy, który wykupując abonament medyczny, chce zminimalizować absencję oraz oszczędzić czas pracowników, czyli zlikwidować przyczyny zmniejszające efektywność pracowników. Korzyść jest bowiem obopólna, gdyż absencja pracownika może oznaczać dla niego niższe pobory, a w skrajnych wypadkach utratę pracy. Nawet zaś zdrowy pracownik, który nie korzysta z żadnej pomocy lekarskiej, pozbawiony jest gwarancji, że taki stan nie zmieni się na skutek choroby czy nieszczęśliwego wypadku. W tym kontekście zapewniona przez pracodawcę opieka medyczna stanowi swoiste zabezpieczenie przed określonym ryzykiem.

W omawianej uchwale NSA wyjaśnił ponadto, że skoro analizowane świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia mu tych usług. Tytułem przykładu w uzasadnieniu uchwały wskazano, że taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty identyfikacyjnej pacjenta.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: