eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Polski Ład zmieni ryczałt na samochody firmowe używane przez pracowników

Polski Ład zmieni ryczałt na samochody firmowe używane przez pracowników

2021-10-12 09:52

Polski Ład zmieni ryczałt na samochody firmowe używane przez pracowników

Niższy ryczałt pracowniczy na samochody elektryczne © Paolese - Fotolia.com

Tworząc kilka lat temu przepisy regulujące kwestię wysokości przychodu uzyskiwanego przez pracownika z tytułu nieodpłatnego udostępniania mu do użytku prywatnego firmowego samochodu, ustawodawca pomiął auta inne niż spalinowe. To wywołało problemy interpretacyjne. Powyższe ma naprawić Polski Ład. W przypadku napędu konwencjonalnego ważna będzie nie pojemność silnika a jego moc.

Przeczytaj także: NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, pracownik jeżdżący prywatnie firmowym samochodem elektrycznym, będzie miał doliczony do przychodu z pracy ryczałt w wysokości 250 zł. W przypadku aut spalinowych zaś przychód będzie zależny od mocy silnika a nie jego pojemności.

Jak jest obecnie?


Pracodawca, który udostępnia swoim pracownikom nieodpłatnie firmowe samochody na ich potrzeby prywatne, musi pamiętać o tym, aby wykazać z tego tytułu po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy. Zasady określania tego przychodu reguluje ar. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z przytoczonym regulacjami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu używania samochodu służbowego do celów innych niż służbowe ustala się w zryczałtowanej wysokości:
  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 1 600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 1 600 cm3.

W sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość powyższego świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 tych kwot.

Jeżeli zaś pracownik z tytułu prywatnego wykorzystywania firmowego samochodu ponosi częściową odpłatność, to zryczałtowaną wysokość jego przychodu ustala się jako różnicę pomiędzy wartością podanego wyżej ryczałtu i ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

Jak zatem nietrudno zauważyć, wartość zryczałtowanego przychodu pracownika z tytułu udostępnionego mu do celów prywatnych firmowego samochodu ustawodawca uzależnia od pojemności silnika tego samochodu. Pojemność ta odnosi się zaś do samochodów z silnikami spalinowymi. Co w sytuacji, gdy pracownik jeździ elektrykiem?

fot. Paolese - Fotolia.com

Niższy ryczałt pracowniczy na samochody elektryczne

Nie wielkość silnika a jego moc będzie decydować o tym, w jakiej wysokości pracodawca rozpozna przychód po stronie pracownika za udostępnienie mu do celów prywatnych firmowego samochodu. Na preferencyjnych warunkach będą traktowane pełne elektryki oraz samochodu o napędzie wodorowym. Takie zmiany przewiduje Polski Ład.


Przepisy ustawy o PIT tej kwestii nie regulują w odrębny sposób. Jak je stosować do tego typu pojazdów, mówią zaś organy podatkowe.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.05.2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ uznał, że „(…) Skoro zatem, w przedmiotowej sprawie, pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm 3 należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych będzie wynosić 250 zł. Mając na uwadze powyższe, do rozliczania udostępnienia elektrycznych samochodów służbowych pracownikom Spółki, Spółka może zastosować ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”

Warto wiedzieć
W powyższej interpretacji organ podatkowy wypowiedział się także co do zasad rozliczania wypłacanych pracownikom świadczeń pieniężnych (ryczałtów) za ładowanie firmowego elektryka z domowego gniazdka: „(…) w sprawie dochodzi równolegle do nieodpłatnego udostępnienia samochodu i wypłacania ryczałtu. I o ile w istocie to pracodawca ponosi koszty używania samochodu (tu koszty ładowania), to część tych kosztów stanowią opłaty na rzecz pracownika z niego korzystającego. Zatem, o ile faktycznie poniesione przez pracodawcę koszty utrzymania i użytkowania udostępnionego samochodu mieszczą się w ryczałcie, to wypłacony ryczałt należy rozpatrywać odrębnie. Co istotne ryczałt ma charakter pieniężny, wypłacany jest on bez względu na to czy/jak wysokie koszty pracownik ponosi oraz bez względu na to czy/w jakim stopniu wykorzystuje samochód prywatnie.(…)

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikowi ww. wydatku. To z kolei prowadzi do wniosku, że w sytuacji nieotrzymania zwrotu poniesionych kosztów przez pracownika, byłby on zobowiązany do ich pokrycia z własnych środków. Zatem przyjęcie dodatkowego świadczenia oferowanego przez pracodawcę leży w interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku, jaki musiałby ostatecznie ponieść, gdyby pracodawca nie dokonał jego zwrotu.

Wobec powyższego planowana, określona ryczałtowo kwota wypłaty pracownikom na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego w domu, stanowić będzie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 31 i 38 ww. ustawy. (…)”

Co zmieni Polski Ład?


Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, z początkiem 2022 r. wartość miesięcznego ryczałtu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu dla celów prywatnych będzie wynosić:
  • 250 zł miesięcznie dla samochodów:
    • o mocy silnika do 60 kW,
    • stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub
    • stanowiących pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  • 400 zł miesięcznie – dla innych samochodów.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: