eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczanie w podatku VAT usług turystyki w 2014 roku

Rozliczanie w podatku VAT usług turystyki w 2014 roku

2014-11-13 12:59

Rozliczanie w podatku VAT usług turystyki w 2014 roku

Jak w 2014 roku rozliczać usługi turystyki? © Franck Boston - Fotolia.com

Zmiany w ustawie o VAT, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, nie ucieszyły firm prowadzących biura turystyczne. Brak określenia zasad szczególnych dla biur turystycznych rozliczających się na zasadach VAT marża spowodowało konieczność opodatkowywania przyjmowanych od klientów zaliczek. Jak zatem w 2014 roku rozliczać usługi turystyki?

Przeczytaj także: Szczególne procedury rozliczania podatku VAT przy świadczeniu usług turystyki

Definicja turystyki


Brak definicji turystyki w ustawie o VAT czy w unijnej dyrektywie VAT powoduje konieczność posłużenia się definicją słownikową.

Słownik języka polskiego PWN
“zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania.”

Procedura VAT marży przy świadczeniu usług turystyki


Opodatkowanie usług turystyki odbywa się zasadniczo na zasadach procedury VAT marża.
Marża to różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty, zgodnie z ustawą o VAT, rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zakupione dla bezpośredniej korzyści turysty od innych firm (podatników).

Jednak trzeba pamiętać, że procedura VAT marża nie ma zastosowania do wszystkich usług turystyki.
WYJĄTKI!
Procedura VAT marży:
  • nie ma zastosowania do usług turystyki składających się wyłącznie ze świadczeń własnych,
  • ma częściowe zastosowanie, gdy świadczone usługi składają się ze świadczeń własnych i nabywanych od podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (wówczas stosuje się ją wyłącznie do drugiej z wymienionych części).

Za świadczenia własne uważa się te, które są świadczone samodzielnie bądź nabywane od podmiotów niebędących podatnikami.

fot. Franck Boston - Fotolia.com

Jak w 2014 roku rozliczać usługi turystyki?

Opodatkowanie usług turystyki odbywa się zasadniczo na zasadach procedury VAT marża. Jednak trzeba pamiętać, że procedura VAT marża nie ma zastosowania do wszystkich usług turystyki.


Podstawa opodatkowania usług turystycznych


Dla usług świadczonych w ramach opodatkowania procedurą VAT marża podstawą opodatkowania jest marża, czyli:
  • kwota należna od nabywcy usługi (cena sprzedaży)
  • faktyczne koszty poniesione przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (koszty zakupu od innych firm - podatników dla bezpośredniej korzyści turysty)

Natomiast przy ustalaniu podstawy opodatkowania usług własnych zastosowanie ma zasada ogólna, czyli:
“Podstawą opodatkowania, (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.”

Prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów/usług


W przypadku nabywania towarów lub usług dla bezpośredniej korzyści turysty odliczenie VAT nie przysługuje. Przy zakupie innych towarów/usług (nieodnoszących się do sprzedaży objętej marżą) podatnik ma prawo do odliczenia podatku na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym, wydatki związane z usługami rozliczanymi na zasadzie VAT marży księgowane są w kwocie brutto do KPiR i co ważne uwzględnia się je w księdze dopiero w momencie rozliczenia usługi.

Miejsce świadczenia usług turystycznych


Dla ustalenia zasad dotyczących ustalenia miejsca świadczenia usług turystyki zastosowanie ma art. 28n ustawy o VAT.

Art. 28n. Ustawa o podatku od towarów i usług


“1. W przypadku świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1 (czyli usług turystyki opodatkowanych marżą), miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku, gdy usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1, są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. - Państwa nie dotyczy

3. W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1, jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
- Państwa nie dotyczy”

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: