eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kilometrówka gdy najem samochodu osobowego z zagranicy

Kilometrówka gdy najem samochodu osobowego z zagranicy

2015-04-09 13:43

Kilometrówka gdy najem samochodu osobowego z zagranicy

Kilometrówka gdy zagraniczny samochód osobowy © ViewApart - Fotolia.com

Wynajmując samochód osobowy w Polsce, przedsiębiorca zamierzający zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatki z nim związane, obowiązany jest do zaprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jak też ustalania limitu wydatków (tzw. kilometrówki), które w kosztach będą mogły się znaleźć. Czy podobnie jest w przypadku wynajmu takich samochodów poza granicami naszego kraju?

Przeczytaj także: Samochód osobowy: koszty gdy dodatkowe zestawienie w KPiR

Odpowiedź na powyższe pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Ustawodawca nie różnicuje tutaj bowiem prawa do obciążania kosztów podatkowych wydatkami związanymi z użytkowaniem samochodów od tego, czy pojazd taki jest wypożyczony w kraju czy też za granicą.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.
W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, która winna zawierać określone elementy, a wymienione w ust. 7 przytoczonej regulacji.

fot. ViewApart - Fotolia.com

Kilometrówka gdy zagraniczny samochód osobowy

Wynajmując samochód osobowy za granicą, przedsiębiorca zamierzający zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatki z nim związane, obowiązany jest do zaprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jak też ustalania limitu wydatków, które w kosztach będą mogły się znaleźć.


Czynsz najmu poza kilometrówką


Warto w tym miejscu dodać, że jeszcze nie tak dawno występował spór o to, czy w limicie kilometrówki mieszczą się wydatki na wynajem takiego samochodu. Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta poprzez wydanie interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów z dnia 08.11.2013 r. nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005.
Kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT Minister Finansów uznał, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w tych przepisach. Przedmiotowe wydatki nie mieszczą się bowiem w kategorii wydatków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.

Tym samym, jeżeli jedynym wydatkiem, który ma znaleźć się w podatkowych kosztach uzyskania przychodu, będzie najem samochodu osobowego, zaprowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie będzie tutaj konieczne. Jeżeli jednak podatnik zamierza odnieść w ciężar kosztów także inne wydatki związane z użytkowaniem takiego pojazdu, jak chociażby zakup paliwa, przejazdy autostradami czy parkingi (o częściach eksploatacyjnych, płynach czy olejach już nie wspominając), ewidencja taka będzie niezbędna.

Wydatki takie będą odnoszone w koszty podatkowe w wartości faktycznie poniesionej jednakże do limitu wyznaczonego kilometrówką. Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku wynajętych samochodów w Polsce jak i za granicą i to bez względu na to, w którym kraju fizycznie na potrzeby działalności gospodarczej będą one wykorzystywane.
Podobnie powyższe zagadnienie jest rozwiązane na tle podatku dochodowego od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy) z tą różnicą, że tutaj ustawodawca wymaga zaprowadzenia ewidencji jedynie dla samochodów niestanowiących składników majątku podatnika (w PIT jest mowa o samochodach nieprowadzonych do ewidencji środków trwałych).

Wskazane ograniczenia nie obejmują przy tym samochodów użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego (zarówno w PIT jak i CIT).

Ustawy podatkowe zawierają odrębną definicję samochodu osobowego, o czym należy bezwzględnie pamiętać. Informacja w dowodzie rejestracyjnym, że dany samochód jest ciężarowy, nie oznacza bowiem automatycznie, że jako taki należy go traktować na potrzeby podatku dochodowego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: