eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wpłaty na IKZE zmniejszają podatek dochodowy w rocznym PIT

Wpłaty na IKZE zmniejszają podatek dochodowy w rocznym PIT

2015-04-21 13:07

Wpłaty na IKZE zmniejszają podatek dochodowy w rocznym PIT

PIT © wawritto - Fotolia.com

Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, mogą dodatkowo oszczędzać na emeryturę, dzięki dokonywanym wpłatom na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, potocznie zwanego IKZE. W celu popularyzacji tej formy zabezpieczenia swojej przyszłej emerytury, ustawodawca wprowadził dla oszczędzających w ten sposób ulgę w podatku dochodowym.

Przeczytaj także: Wpłaty na IKZE obniżają podatek dochodowy 2014

Jak zostało to już wyżej wskazane, wpłat na poczet IKZE można dokonywać od chwili ukończenia 16 roku życia. Co za tym idzie, na własną emeryturę mogą oszczędzać już osoby nieletnie. Niemniej ustawodawca dla takich osób stawia dodatkowy warunek. Mianowicie małoletni może dokonywać wpłat na IKZE jedynie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Ograniczenia takiego ustawodawca nie przewidział dla osób pełnoletnich.

Ile rocznie można w ten sposób odłożyć? Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (nie mniej jednak niż limit z lat ubiegłych). W roku 2014 na IKZE można było przekazać maksymalnie 4 495,20 zł (1,2 × 3 746 zł).
W latach wcześniejszych sposób ustalania limitu był bardziej złożony. Wtedy bowiem istotna była podstawa naliczania składek ZUS danej osoby z poprzedniego (aniżeli dokonywane wpłaty) roku (która nie mogła przekroczyć rocznej kwoty ograniczenia składek ZUS). Na IKZE można było przekazać maksymalnie 4% tak ustalonej wartości. Poczynając od roku 2014, wszystkich obowiązuje jeden limit, o którym mowa wyżej. Pewnym wyjątkiem są nieletni –ci bowiem nie mogą przekazać na rzecz IKZE więcej, niż w danym roku zarobili z umowy o pracę.

fot. wawritto - Fotolia.com

PIT

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.


Jak to już zostało wskazane we wstępie, w celu zachęty do oszczędzania poprzez IKZE, ustawodawca postanowił wprowadzić dla oszczędzających ulgę w podatku dochodowym. Już w samej ustawie regulującej oszczędzanie w ten sposób ustawodawca wskazał, że oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie to znalazło się w art. 26 ust. 1 pkt 2b.
Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Stosownego odliczenia dokonuje się tutaj w zeznaniu rocznym, przy czym wpłaty na IKZE podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu opodatkowanego:
  • skalą podatkową (PIT-36 lub PIT-37)
  • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28)
  • podatkiem liniowym (PIT-36L).

Odliczyć oczywiście można faktycznie dokonane w danym roku podatkowym wpłaty (nie więcej niż ich górny limit). Wpłaty takie trzeba przy tym odpowiednio udokumentować.
Wymóg dokumentowania wskazanej ulgi nakłada na podatników art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy podatkowej mówiący, że wysokość wydatków, które podatnik zamierza odliczyć w zeznaniu rocznym, m.in. z tytułu wpłat na IKZE, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, które winny zawierać w szczególności dane identyfikujące osobę dokonującą wpłat na IKZE, dane identyfikujące instytucję finansową prowadzącą IKZE, datę, wysokość oraz tytuł wpłaty.

W przypadku zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37, ulgę tę wykazuje się w załączniku PIT/O (pola 29 i 30), z którego następnie sumy odliczeń przenosi się do zeznania podatkowego. Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym natomiast wartość odliczenia z tytułu ulgi na IKZE wykazują bezpośrednio w zeznaniu PIT-36L w polu 26.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: