eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

2015-04-02 11:45

Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

Ulga rehabilitacyjna na montaż okien? © Vitaliy Hrabar - Fotolia.com

Osoba niepełnosprawna po amputacji kończyn dolnych w ramach ulgi rehabilitacyjnej może rozliczyć koszt wymiany okien w swoim mieszkaniu na dostosowane do jej niepełnosprawności, a więc z obniżonymi klamkami - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.03.2015 r. nr IBPBII/1/4511-58/15/BP.

Przeczytaj także: Zeznanie podatkowe: odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak też orzeczoną przez ZUS całkowitą niezdolność do pracy z uwagi na amputację kończyn dolnych (chodzi na protezach). Jest ona zameldowana i zamieszkuje w mieszkaniu komunalnym, którego jest najemcą. W lutym 2014 r. w mieszkaniu tym wymieniła okna na dostosowane do potrzeb jej niepełnosprawności. Okna mają obniżone klamki. Zakup udokumentowano fakturą wystawioną na wnioskodawczynię. W żaden sposób powyższy wydatek nie został jej sfinansowany, dofinansowany czy zwrócony.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy ma prawo zakwalifikować wydatek na wymianę okien jako wydatek na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i odliczyć go od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2014 w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

fot. Vitaliy Hrabar - Fotolia.com

Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

Osoba niepełnosprawna po amputacji kończyn dolnych w ramach ulgi rehabilitacyjnej może rozliczyć koszt wymiany okien w swoim mieszkaniu na dostosowane do jej niepełnosprawności, a więc z obniżonymi klamkami.


Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b – 7g tego artykułu.

W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7f tejże ustawy ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:
1.I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów orzeczono:
a. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b. znaczny stopień niepełnosprawności,
2.II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a. całkowitą niezdolność do pracy albo
b. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

Natomiast w myśl postanowień art. 26 ust. 13a ww. ustawy, wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: