eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulgi podatkowe zmniejszają podatek z zeznania rocznego

Ulgi podatkowe zmniejszają podatek z zeznania rocznego

2015-04-22 13:59

Ulgi podatkowe zmniejszają podatek z zeznania rocznego

Ulgi w PIT © anna - Fotolia.com

Każdy podatnik może obniżyć daninę należną fiskusowi dzięki ulgom podatkowym. Warunkiem skorzystania z ulg jest poniesienie określonych wydatków – np. w przypadku ulgi internetowej - albo posiadanie statusu osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi – to dotyczy m.in. ulgi dla krwiodawców. Niestety, w katalogu ulg niewiele się ostatnio dzieje, nie zmieniają się także kwoty odliczeń.

Przeczytaj także: Zeznania roczne 2014: ulgi i odliczenia w pigułce

Przepisy przewidują dwa rodzaje ulg – czyli odliczenia od podatku (tak działa np. ulga na dzieci) oraz odliczenia od dochodu. W tej ostatniej kategorii najbardziej popularna była ulga internetowa. I dlatego zapewne fiskus jakiś czas temu dokonał zmian w zasadach korzystania z tej ulgi, przez co dla ogromnej części podatników stała się ona niedostępna.

Odliczenie wydatków na internet tylko przez 2 lata


Dobra wiadomość jest taka, że ulga internetowa pozwala obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu o 760 zł. Jako że jest to limit indywidualny dla każdego podatnika, to w razie rozliczeń wspólnych małżonków wartość odliczenia może ulec podwojeniu. A więc mogą oni pomniejszych dochód o 1520 zł, o ile oczywiście wydali w ciągu roku taką kwotę na połączenie z siecią.
Ulga dotyczy wydatków na internet w domu, czyli opłacenie stałego łącza, a także kwoty wydane na internet mobilny oraz na korzystanie z dostępu do sieci np. w kawiarence internetowej. Liczy się tylko, aby dysponować dowodem poniesienia wydatków, w którym poza danymi podatnika znaleźć się musi informacja o tym, że są to opłaty na internet i dane dostawcy.

fot. anna - Fotolia.com

Ulgi w PIT

Podatek dochodowy należny fiskusowi może być mniejszy dzięki różnego rodzaju ulgom.


Jak wynika z wyjaśnień MF, do udokumentowania wydatków nie jest konieczna faktura, można użyć także dowodu wpłaty na rachunek bankowy. Tyle, że często płaci się nie tylko za dostęp do sieci, ale w jednym rachunku są zawarte koszty telefonu albo telewizji. Tymczasem odliczeniu podlega wyłącznie koszt dostępu do internetu, więc jeśli na ewentualnym dowodzie wpłaty nie będzie dokładniej wyszczególnione, jaka kwota to wydatek na internet, wówczas fiskus może zakwestionować odliczenie.

Niestety, z ulgi można korzystać tylko przez dwa kolejne lata podatkowe i to pod warunkiem, że nie korzystało się z niej w latach poprzedzających dany rok. A więc jeśli ktoś np. korzystał z odliczeń w roku 2012 i w roku 2013, to w zeznaniu za rok 2014 już nie może jej zastosować. Jeśli dokonał odliczenia tylko w roku 2013, to może obniżyć dochód za rok 2014, ale w przyszłym roku ulga znajdzie się już poza jego zasięgiem.

Jeśli zaś umowa została podpisana na małżeństwo i w poprzednich latach (np. 2012 i 2013) z odliczeń korzystało jedno z małżonków, to teraz dochód może zredukować drugie z nich. Jednakże bez wątpienia zmiana zasad stosowania ulgi wpływa negatywnie na jej wykorzystanie.

Oszczędzanie na emeryturę również daje ulgę


Inną, stosunkowo prostą do wykorzystania ulgą, jest ta wiążąca się z odkładaniem pieniędzy na starość na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Przypomnijmy, że IKZE mogą oferować fundusze inwestycyjne (zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych), czy dobrowolne fundusze emerytalne (tworzone przez powszechne towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń na życie, banki oraz podmioty prowadzące działalność maklerską).
To, ile dana osoba wpłaca na IKZE, zależy od niej, jednak wysokość odliczeń jest już limitowana. Dla roku 2014 ten limit został ustalony na 4495,2 zł. To oznacza, że dzięki wpłatom o taką kwotę można pomniejszych dochód w danym roku. Oczywiście, odliczeniu podlegają wyłącznie rzeczywiste wpłaty, więc jeśli podatnik w danym roku odłożył na IKZE mniej, to jego odpis będzie mniejszy.

Ważne, że ulga na IKZE ma charakter indywidualny, a więc odlicza ją wyłącznie ten podatnik, który posiada konto i który dokonał wpłat. Odliczeniem nie można się dzielić np. z małżonkiem. Aby więc każde z małżonków dokonało pomniejszenia dochodu, to każde z nich musi posiadać własne konto i dokonać wpłaty.

Dodatkowo IKZE można założyć również dziecku. Ale i tutaj zasada indywidualnego działania ulgi się utrzymuje. Czyli rodzice, którzy dokonują wpłat na konto dziecka, nie mogą zredukować swojego dochodu. Można wyłącznie odpisać wpłacaną kwotę od dochodu uzyskiwanego przez małoletniego.

Oczywiście, z ulgi na IKZE mogą skorzystać wyłącznie osoby, które dokonały wpłat w roku 2014. Ci, którzy zasilili swoje konto gotówką w roku bieżącym, będą mogli ten wydatek odpisać dopiero przy wypełnianiu zeznania za rok 2015.

Różne darowizny, jeden limit


Inną, wszystkim dostępną ulgą jest ta związana z darowiznami. Zgodnie z przepisami, są trzy rodzaje darowizn, które mogą obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu – mianowicie ulga na cele pożytku publicznego, ulga na cele kultu religijnego oraz ulga dla honorowych krwiodawców.
Choć te dwie pierwsze różnią się zasadniczo od tej trzeciej, wszystkie łączy jeden limit. To oznacza, że wartość wszystkich darowizn się sumuje i łącznie nie można odliczyć więcej niż kwotę nieprzekraczająca 6% dochodu z danego źródła.

Warto zwrócić uwagę, że ulga od darowizn na cele pożytku publicznego jest czymś odmiennym od przekazania 1% podatku organizacji. To ostatnie oznacza po prostu zobowiązanie fiskusa, aby 1% zapłaconego podatku przelał na wskazany przez nas cel. Na dodatek z tego rozwiązania mogą korzystać jedynie organizacje pożytku publicznego, które znalazły się na specjalnej liście prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Tymczasem darowiznę można przekazać także organizacji, której na liście MPiPS nie ma – może być to organizacja pozarządowa, fundacja lub stowarzyszenie, a także organizacja religijna lub organizacja działająca poza Polską (w Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Warunkiem jest, aby organizacja realizowała cele pożytku publicznego, które zostały zapisane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub cele równoważne (w przypadku organizacji zagranicznych).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: