eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Nie ma ulgi rehabilitacyjnej na wszczepienie endoprotezy

Nie ma ulgi rehabilitacyjnej na wszczepienie endoprotezy

2015-06-30 13:47

Nie ma ulgi rehabilitacyjnej na wszczepienie endoprotezy

Ulga rehabilitacyjna nie na wszczepienie endoprotezy © alarico73 - Fotolia.com

Ustawodawca, aby ulżyć osobom niepełnosprawnym, wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ulgę rehabilitacyjną, w ramach której można odliczać różnego rodzaju wydatki ponoszone w związku z niepełnosprawnością. Taki był cel tej regulacji. Fiskus dba jednak o to, aby podatnicy nie odliczyli zbyt wiele, uszczuplając tym samym daninę należną państwu.

Przeczytaj także: Darowizna krwi, na fundację i kościół zmniejsza podatek dochodowy

Przepisy regulujące ulgę rehabilitacyjną znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych już wiele lat i nie przechodzą zbyt wielkich zmian. Ich cel zdaje się być jasny: ulżyć osobom niepełnosprawnym. W jaki sposób? – zmniejszając ich zobowiązania podatkowe względem Skarbu Państwa poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych w związku z niepełnosprawnością danej osoby.

Niestety ponieważ jest to ulga powodująca zmniejszenie należnej fiskusowi daniny, organy podatkowe dbają o to, aby podatnicy nie odliczyli w jej ramach więcej, aniżeli wynika to wprost z przepisów (katalog odliczeń w ramach ulgi można znaleźć m.in. w artykule: Ulga rehabilitacyjna jako odliczenie od dochodu w PIT za 2014 r..

O tak restrykcyjnym stosowaniu przepisów przekonała się jednak z podatniczek, która wystąpiła z zapytaniem do fiskusa właśnie o prawo do skorzystania ze wspomnianej ulgi. Mianowicie ma ona chore stawy, w związku z czym przebywa od wielu lat pod stałą opieką lekarzy reumatologów i ortopedów, jak też korzysta z zabiegów w przychodniach rehabilitacyjnych, czy państwowych i prywatnych pobytów sanatoryjnych.

Wskutek pogorszenia stanu zdrowia (w efekcie czego zainteresowana nie mogła chodzić) lekarz zalecił jej przeprowadzenie operacji wszczepienia endoprotezy. Niestety operacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia mogła się odbyć najwcześniej w 2017 r. Z uwagi na tak długi okres oczekiwania oraz narastający ból wnioskodawczyni zdecydowała się na przeprowadzenie zabiegu w klinice prywatnej w 2014 r., który umożliwił jej odzyskanie pełnej sprawności prawego biodra.

Za wykonany zabieg zainteresowana otrzymała fakturę, która obejmuje łączny koszt całego zabiegu. Nie został na niej odrębnie wykazany koszt endoprotezy. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy poniesiony wydatek może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jej zdaniem tak.

Na poparcie swojego stanowiska przytoczyła wyrok NSA z dnia 17.11.2011 r. sygn. akt II FSK 1927/09, w którym sąd uznał, że co prawda zabiegi chirurgiczne nie mogą tutaj być odliczone, niemniej zasada ta nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Tym samym, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji.

Co odpowiedział fiskus (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24.06.2015 r. nr IBPBII/1/4511-232/15/MZ)? Przytoczył tutaj m.in. art. 26 ust. 3 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wskazane regulację mówią, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć odpowiednio wydatki na:
  • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego
  • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Sięgając do definicji słownikowych wskazanych wyżej pojęć (tych nie reguluje sama ustawa), organ uznał, że zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby), z kolei „rehabilitacja” jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych, natomiast „rehabilitacja lecznicza” jest to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię.
Fiskus przyznał, że poniesiony przez wnioskodawczynię wydatek na wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego niewątpliwie jest poniesiony w celach rehabilitacyjnych, niemniej w ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczyć go nie można. A to dlatego, że mamy tutaj do czynienia z typowym zabiegiem operacyjnym, a nie zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym, który właśnie często przeprowadzany jest po zabiegu operacyjnym.

Odliczenie samej endoprotezy zapewne byłoby możliwe, niemniej organ wydający interpretację wskazał, że jej wartość nie została wyodrębniona na fakturze, w związku z czym także i w tym zakresie ulga nie przysługuje.

W zakresie wskazanego przez wnioskodawczynię wyroku sądu organ wydający interpretację wskazał, że zwyczajnie nie podziela poglądu w nim zaprezentowanego i tyle. Stąd też wnioskodawczyni nie może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatku związanego ze wstawieniem jej endoprotezy, która jest niezbędna do poruszania się.
Ustawodawca wyraźnie przecież wskazał jako warunek odliczenia wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny. Gdyby jego wolą było, aby każdego rodzaju działania medyczne (w tym operacje) uznać jako podstawę do odliczenia, to zapewne użyłby innego sformułowania - czytamy w interpretacji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: