eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dobowe i okresowe raporty z kasy fiskalnej

Dobowe i okresowe raporty z kasy fiskalnej

2015-05-05 13:49

Dobowe i okresowe raporty z kasy fiskalnej

Kasa fiskalna © hin255 - Fotolia.com

Podatnicy obowiązani do posiadania kas fiskalnych, winni na nich rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na tym jednak nie koniec. Oprócz wydawania paragonów klientom są oni bowiem także zobowiązani do sporządzania raportów fiskalnych dobowych czy okresowych.

Przeczytaj także: Moment zainstalowania kasy fiskalnej

Raport fiskalny, to podobnie jak paragon fiskalny czy faktura fiskalna – dokument fiskalny. Mówiąc dokładniej, raportem fiskalnym (dobowym, okresowym czy rozliczeniowym) jest dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (§2 pkt 19 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).
Każda kasa rejestrująca musi umożliwiać sporządzanie raportów fiskalnych, zaś podatnik jest obowiązany do drukowania niektórych z nich.
Jak mówi §6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie kas, podatnicy prowadząc ewidencję za pomocą takich urządzeń:
  • sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
  • sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Powstaje przy tym pytanie, czy konieczne jest sporządzanie raportów zerowych (gdy w rozliczanym okresie nie wystąpiła sprzedaż, która winna być ujęta na kasie rejestrującej)?

Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w przypadku raportów dobowych. To od ich liczby zależy, jak długo dane urządzenie będzie służyć przedsiębiorcy. Kasa fiskalna musi bowiem zapewnić rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku.

fot. hin255 - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Podatnik musi sporządzać dobowe i miesięczne raporty fiskalne, ale tylko wówczas, gdy nie są one zerowe.


Pamięć kasy fiskalnej nie jest zatem nieograniczona, nie można jej też rozszerzyć. Po rejestracji określonej ilości raportów dobowych, w tym także zerowych, pamięć zostanie wyczerpana, co dla przedsiębiorcy wiąże się z dodatkowymi kosztami. Będzie on bowiem musiał wymienić moduł kasy fiskalnej na nowy bądź całe urządzenie.

Jak nietrudno policzyć, w przypadku sporządzania raportów dobowych każdego dnia roku, przy wskazanej wielkości pamięci, urządzenie to posłuży podatnikowi przez okres dobrych pięciu lat.

Wydaje się jednak, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.
Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 06.11.2013 r. nr IBPP3/443-961/13/KP, raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i ewidencjonują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę.

Przy braku obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Organ wskazał przy tym także, iż obowiązek sporządzenia raportów fiskalnych za okres miesięczny powstaje po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Jeżeli w związku z tym w okresie miesięcznym nie wystąpi sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania, to nie wystąpi obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego).

W związku z powyższym podatnik nie ma obowiązku sporządzenia raportów dobowych w dniach, w których nie wystąpiła sprzedaż co do której istnieje obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej. Nie ma także obowiązku sporządzania raportów fiskalnych okresowych (miesięcznych) za okresy w których nie nastąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Podatnik, który nie będzie drukował (zgodnie z prawem) zerowych raportów dobowych, może znacznie wydłużyć okres używania danej kasy rejestrującej w swojej firmie. Niemniej dla bezpieczeństwa warto drukować (nawet zerowy) raport dobowy na ostatni dzień miesiąca. Dzięki temu w łatwy sposób można ustrzec się przed ewentualnymi przeoczeniami w niedopełnieniu tego obowiązku wcześniej, zaś sprzedaż zostanie zadeklarowana we właściwym okresie rozliczeniowym.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: