eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wypadek samochodowy: konieczne ubezpieczenie AC dla kosztów firmy

Wypadek samochodowy: konieczne ubezpieczenie AC dla kosztów firmy

2015-09-08 12:33

Wypadek samochodowy: konieczne ubezpieczenie AC dla kosztów firmy

Auto po wypadku © joegast - Fotolia.com

Sposób rozliczenia powypadkowej naprawy firmowego samochodu jest uzależniony od tego, czy pojazd jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Jak bowiem wynika z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Przy czym należy zauważyć, że ustawodawca nie dokonał żadnego rozróżnienia na samochody osobowe czy ciężarowe, w związku z tym rodzaj pojazdu w tym przypadku jest bez znaczenia.

Przeczytaj także: Powypadkowy remont samochodu: VAT i koszty firmy

Samochód posiada ubezpieczenie OC (ubezpieczenie obowiązkowe)


Przedsiębiorca, który w chwili wypadku ma wykupione tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, nie może zaliczyć wydatków związanych z powypadkową naprawą firmowego samochodu do kosztów uzyskania przychodów.

Warto jednak podkreślić, że powyższe ograniczenie dotyczy jedynie powypadkowych napraw firmowych samochodów. Jeżeli zatem podatnik poniesie wydatki na bieżącą naprawę samochodu, niezwiązaną z wypadkiem, poniesione wydatki może zarachować w ciężar kosztów podatkowych na zasadach ogólnych, bez względu na to, czy podatnik posiada dobrowolne ubezpieczenie AC, czy też nie.

Ponadto, dla tych przedsiębiorców otrzymane odszkodowanie w części, w jakiej pokrywa koszty naprawy samochodu, nie stanowi przychodu z działalności. Przychód stanowi ewentualna nadwyżka odszkodowania nad kosztami naprawy pojazdu.

Samochód posiada ubezpieczenie OC + AC (ubezpieczenie obowiązkowe + dobrowolne)


Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy w chwili wypadku mają wykupioną dobrowolną polisę AC. W tej sytuacji wszelkie koszty związane z powypadkową naprawą firmowego samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dniu wystawienia faktury dokumentującej koszty naprawy.

W związku z tym, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, należy ująć koszty naprawy w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.
Warto zaznaczyć, że jeśli samochód jest środkiem trwałym, bądź jest użytkowany w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego, koszty napraw mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w pełnej wysokości. Jeśli natomiast samochód stanowi własność prywatną przedsiębiorcy i jest wykorzystywany do celów firmowych na podstawie ewidencji przebiegu, wtedy wydatki są rozliczane w ramach limitu kilometrówki.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik wykupił dobrowolne ubezpieczenie samochodu, w dniu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej powinien zaliczyć kwotę tego odszkodowania do przychodów podatkowych.

Na marginesie warto zaznaczyć, że powyższe ma zastosowanie bez względu na to, czy odszkodowanie wypłacane jest podatnikowi, który poniósł szkodę, czy też bezpośrednio na konto warsztatu samochodowego.

Otrzymanie odszkodowania należy zewidencjonować w kolumnie 8 - pozostałe przychody w dacie jego otrzymania. Podatnicy opodatkowani ryczałtem wykazują przychód w ewidencji przychodów i opodatkowują go 8,5% stawką ryczałtu.

fot. joegast - Fotolia.com

Auto po wypadku

Sposób rozliczenia powypadkowej naprawy firmowego samochodu jest uzależniony od tego, czy pojazd jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC.


Prawo do odliczenia VAT od wydatków na powypadkową naprawę firmowego samochodu


Przy odliczaniu VAT z faktury za powypadkową naprawę firmowego samochodu nie ma znaczenia, czy samochód został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Bez znaczenia też jest fakt, czy przedsiębiorca może zaliczyć koszt wynikający z faktur do kosztów podatkowych. Znaczenie ma jednak rodzaj pojazdu.

Pełne odliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych na powypadkową naprawę firmowego samochodu przysługuje podatnikom, którzy posiadają samochód ciężarowy bądź samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych - tzn. dokonali zgłoszenia pojazdu do US na druku VAT-26 oraz prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu.

Natomiast jeśli samochód wykorzystywany jest do celów mieszanych, można odliczyć tylko 50% kwoty VAT z faktury dokumentującej powypadkową naprawę firmowego samochodu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: