eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kasa fiskalna w firmie budowlanej

Kasa fiskalna w firmie budowlanej

2016-01-27 13:24

Kasa fiskalna w firmie budowlanej

Kasa fiskalna © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Utrata prawa ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej uwagi na przekroczenie ilości wystawionych faktur następuje z chwilą, w której podatnik przestał spełniać warunki tego zwolnienia i od tego momentu kasa rejestrująca powinna być stosowana - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2016 r. nr IBPP3/4512-770/15/JP.

Przeczytaj także: Wznowienie działalności gospodarczej z kasą fiskalną?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni ma firmę budowlaną (wykonuje i montuje rolety). Część usług nabywają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W każdym roku działalności wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej określonego w poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów obowiązującego do końca 2014 r. Zgodnie z nim zwolnione z obowiązku ewidencjonowania były usługi, gdy liczba świadczonych usług nie przekroczyła 50, zaś liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Limity te jednakże wnioskodawczyni przekroczyła w październiku 2014 r. Instalacja kasy fiskalnej nastąpiła 1 stycznia 2015 r. W tym czasie weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących oraz przepisy przejściowe.

W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała pytanie, w którym momencie winna rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzedaż swoich usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Utrata prawa ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej uwagi na przekroczenie ilości wystawionych faktur następuje z chwilą, w której podatnik przestał spełniać warunki tego zwolnienia i od tego momentu kasa rejestrująca powinna być stosowana.


Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub usług.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Pod poz. 34 załącznika do rozporządzenia zostało wymienione świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: