eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kasa fiskalna gdy usługi opodatkowane za granicą?

Kasa fiskalna gdy usługi opodatkowane za granicą?

2016-02-05 12:16

Kasa fiskalna gdy usługi opodatkowane za granicą?

Kasa fiskalna © Andrey Popov - Fotolia.com

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady muszą tę sprzedaż ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Nie ma tutaj większego znaczenia to, czy przedmiotem transakcji jest towar czy też usługa. Sytuacja nieco się komplikuje w przypadku sprzedaży na rzecz obcokrajowców.

Przeczytaj także: Samochód na firmę: rozliczenie prywatnych jazd pod kontrolą fiskusa

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej wynika z art. 111 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu zostały wydane odpowiednie rozporządzenia wykonawcze. Jedno z nich zawiera przypadki, w których sprzedaż taka może korzystać ze zwolnienia. Najpopularniejsze z tych zwolnień tyczy się wartości obrotu. Jeżeli bowiem dokonywana sprzedaż netto na rzecz wskazanych nabywców nie przekracza 20 000 zł w skali roku (w pierwszym roku sprzedaży limit jest liczony w proporcji), co do zasady kasy fiskalnej posiadać nie trzeba (od prawa do tego zwolnienia również występują pewne wyjątki).

Warto jednak zwrócić uwagę na to, co podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Jest to mianowicie sprzedaż na rzecz wskazanych nabywców.
Pod pojęciem sprzedaży ustawodawca nakazuje natomiast rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

W związku z powyższym przy określaniu, czy sprzedaż podatnika powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej, należy ustalić, czy mieści się ona w definicji sprzedaży, o której mowa jest wyżej.

W definicji tej natomiast niebagatelne znaczenie odgrywa miejsce ich opodatkowania. Jak bowiem brzmi przepis sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Nie będzie to zatem każda transakcja sprzedaży, a jedynie ta, która będzie traktowana jako wykonana (opodatkowana) na terytorium Polski.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Miejsce opodatkowania danej czynności ma istotne znaczenie dla obowiązku jej zaewidencjonowania na kasie fiskalnej.


W przypadku dostaw towarów wyjątków przy określaniu miejsca ich opodatkowania gdzie indziej aniżeli Polska (gdy jest oczywiście mowa o sprzedaży z Polski) jest bardzo niewiele.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (czyli na rzecz osób z innych krajów, gdzie towar jest do nich przewożony bądź wysyłany przez sprzedawcę lub na jego rzecz) także jest w Polsce opodatkowana i powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Tutaj dodatkowo ustawodawca nakazuje wystawianie także faktur VAT dokumentujących taką sprzedaż.

Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku świadczenia usług.
Otóż generalna zasada zawarta w ustawie o VAT mówi, że w przypadku świadczenia usług na rzecz niepodatników, te są opodatkowane tam, gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Mówiąc innymi słowy, jeżeli dla przykładu daną usługę zamówi Niemiec w firmie mającej siedzibę w Polsce, to tutaj ta usługa jest opodatkowana, w związku z czym będzie podlegała ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Wyjątków od tej reguły ogólnej jest jednak sporo. Wśród nich można wymienić m.in. wszelkie usługi związane z nieruchomościami, czyli np. projektowe, budowlane, czysty wynajem, hotelowe i inne związane z zakwaterowaniem w chociażby ośrodkach wczasowych, niektóre magazynowe, nadzoru budowlanego, pośredników w obrocie nieruchomościami itd. Tutaj bowiem miejsce ich świadczenia określa się tam, gdzie znajduje się dana nieruchomość.

Usługi cateringowe czy restauracyjne opodatkowane są natomiast tam, gdzie faktycznie są one wykonywane. Miejscem krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest z kolei miejsce, gdzie środek transportu zostanie faktycznie oddany do dyspozycji usługodawcy itd.

Dla przykładu zatem polski budowlaniec, który wyremontował dom znajdujący się w Niemczech, określi miejsce świadczenia takiej usługi na terytorium Niemiec. Jeżeli polska firma mieszcząca się przy granicy wynajmie, i to nawet Polakowi, samochód zastępczy na kilka dni, przy czym samochód ten zostanie przekazany najemcy w Niemczech, również tam usługa ta będzie opodatkowana.

Konsekwencją takiego określenia miejsca opodatkowania jest to, że wskazane czynności nie będą podlegały ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26.10.2012 r. nr ITPP2/443-845a/12/AK wyjaśnił, że w przypadku, gdy miejscem świadczenia usług będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, podatnik nie jest obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży na kasie rejestrującej, bowiem nie będzie on świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: