eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kasa fiskalna w 2016 roku

Kasa fiskalna w 2016 roku

2016-04-19 13:31

Kasa fiskalna w 2016 roku

Kasa fiskalna © zavgsg - Fotolia.com

Posiadanie kasy fiskalnej to obowiązek coraz szerszego kręgu przedsiębiorców. Rok 2015 przyniósł ograniczenia, jeśli chodzi o zwolnienia z posiadania kasy rejestrującej w firmie - stało się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie w styczniu 2015. W bieżącym roku, jak dotąd, nie nastąpiły jednak żadne znaczące zmiany w tej materii.

Przeczytaj także: Rok 2016: Kasa fiskalna w nowym gabinecie stomatologicznym

Analizując wydane do tej pory akty prawne, możemy zauważyć, że ustawodawca stopniowo ogranicza zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej w stosunku do przedsiębiorców, którzy świadczą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Ograniczenia wchodzą jednak w życie stopniowo - na razie zakres zwolnień zostanie jedynie zawężony poprzez odebranie dotychczasowych przywilejów niektórym grupom przedsiębiorców.

Kasa fiskalna 2016 roku a limit obrotów


Przepisy ustawy o VAT nakładają na podatników obowiązek posiadania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli jednak kwota obrotu z tytułu takiej sprzedaży nie przekroczyła 20 000 złotych, są oni z niego co do za sady zwolnieni. Dlaczego „co do zasady”? Ponieważ Minister Finansów wymienia grupę czynności, która nie będzie mogła korzystać z tego zwolnienia. W odniesieniu do podatników, którzy rozpoczęli działalność w konkretnym roku podatkowym, kwotę obrotu oblicza się proporcjonalnie do czasu wykonywania działalności.

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2016 roku - komu nie przysługuje?


W roku 2016 z załącznika do wspomnianego już rozporządzenia regulującego zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej usunięto następujące czynności:
  1. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, łącznie spełniających określone warunki:
    • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
    • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;
  2. sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, gdy zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

fot. zavgsg - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Rok 2015 przyniósł ograniczenia, jeśli chodzi o zwolnienia z posiadania kasy rejestrującej w firmie. W bieżącym roku, jak dotąd, nie nastąpiły jednak żadne znaczące zmiany w tej materii.


Wynika z tego jednoznacznie, że podatnicy, którzy dokonują wymienionych wyżej czynności, muszą stosować kasę fiskalną, jeżeli przekroczą limit zwolnienia podmiotowego, czyli 20 000 zł.

Pozostałe zmiany przy zwolnieniach z kasy fiskalnej 2016


Zmiany dokonały się także w zakresie zapisu o usługach prawniczych - dotychczasowy zapis (odnoszący się wyłącznie do usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P oznaczony w PKWiU ex 69.10.1) został zastąpiony ogólnym pojęciem “czynności notarialne”, bez względu na symbol PKWiU.

Zmienił się także punkt 22 załącznika - ujęte w nim usługi telekomunikacyjne zostały bowiem zdefiniowane w ustawie o VAT.

Oprócz tego ustawodawca zaproponował rozszerzenie załącznika i objęcie zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie niezależnie od limitu sprzedaży dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Ważne jest jednak, by czynności te były każdorazowo dokumentowane fakturą.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: