eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zerowa stawka podatku dla sprzedaży VAT UE

Zerowa stawka podatku dla sprzedaży VAT UE

2016-08-05 13:06

Zerowa stawka podatku dla sprzedaży VAT UE

VAT w UE © bzyxx - Fotolia.com

Rozliczenie sprzedaży w obrębie Unii Europejskiej rządzi się własnymi prawami. Jednym z nich jest brak naliczania VAT-u z zachowaniem prawa do jego odliczenia, czyli w skrócie WDT.

Przeczytaj także: Przemieszczenie towaru nie zawsze jest wewnątrzwspólnotową dostawą

Sprzedaż towarów na terenie Unii Europejskiej jest co do zasady opodatkowana preferencyjną, bo zerową stawką podatku od towarów i usług. W praktyce przedsiębiorca sprzedający swoje produkty do innych krajów UE rozlicza „zerowy” VAT ze sprzedaży, przy czym zachowuje prawo do odliczenia VAT-u od zakupów związanych ze sprzedawanym towarem (ze standardowym, 60-cio dniowym terminem zwrotu VAT-u, licząc od dnia złożenia deklaracji). Wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE w wykonaniu czynności opodatkowanych nazywany jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (w skrócie WDT).
Przez sprzedaż na warunkach WDT rozumie się nie samą faktyczną czynność wywozu, ale wywóz w wyniku dokonania dostawy (za którą kryje się nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel).

Pomiędzy dwoma europejskimi VAT-owcami


Zerową stawkę VAT-u stosuje się po spełnieniu szeregu warunków – niespełnienie któregoś z nich oznacza konieczność zastosowania zwykłej stawi VAT-u. Przede wszystkim zarówno sprzedawca, jaki przedsiębiorca dokonujący zagranicznych zakupów muszą posiadać ważny „europejski” numer identyfikacyjny, czyli VAT UE poprzedzony dwuliterowym kodem właściwym dla danego państwa członkowskiego.
Poświadczeniem ważnego numeru kontrahenta może być wydruk ze strony internetowej Komisji Europejskiej, za pośrednictwem systemu VIES ().

Można go tez potwierdzić poprzez potwierdzenie z urzędu skarbowego lub z biura wymiany informacji o podatku od towarów i usług. Sprzedawca musi potwierdzić numer, bo to do niego należy dochowanie kolejnych warunków, które umożliwią zastosowanie „zerowej” stawki. Nie musi go natomiast przy każdej transakcji drukować i przechowywać w wersji papierowej.

fot. bzyxx - Fotolia.com

VAT w UE

Czasami P\podatnicy handlujący w ramach UE nie muszą płacić podatku VAT od swojej sprzedaży


WDT ma też miejsce, jeśli nabywca jest (art. 13 ust. 2 ustawy o VAT):
  • Osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju
  • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niebędącym VAT-owcem i niewymienionym w punkcie 1, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
  • podmiotem innym niż VAT-owiec czy osoba z punktu 1, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wymagana specyficzna dokumentacja


VAT-owiec, który sprzedaje towar unijnemu kontrahentowi i który chce skorzystać z „zerowego” VAT-u, musi posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone na terytorium innego państwa UE. Mało tego, musi je uzyskać przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej.
Za wspomniane dowody ustawodawca uznaje szczegółowe dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) czy specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Poza tym dowodem może być też i pakiet dokumentów składający się np. z wiadomości e-mail od kontrahenta z opisem dostarczonego towaru, dokumentów ubezpieczenia ładunku czy potwierdzeń uregulowania należności przez nabywcę (art. 42 ust. 3-11 ustawy o VAT).

Deklaracja VAT-owska z „zerowym” VAT-em


W miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik rozlicza wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką 0%, jeśli przed terminem złożenia deklaracji dysponuje wymaganymi dokumentami.

Załóżmy, że polski przedsiębiorca sprzedał towar włoskiemu kontrahentowi 10 czerwca br. i w tym dniu wystawił też fakturę. Jeśli wymagane dokumenty otrzyma:
  • przed 25 lipca br. – rozliczy 0-proc. VAT w deklaracji za czerwiec
  • po 25 lipca, ale przed 25 sierpnia br. – rozliczy 0-proc. VAT w deklaracji za czerwiec, ale poprzez jej korektę
  • po 26 września br. – w deklaracji za sierpień ze stawką krajową; późniejsze otrzymanie dokumentów uprawni go przy tym do skorygowania wcześniejszych rozliczeń.

Warto pamiętać, że w chwili składania deklaracji VAT-owskiej sprzedawca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Najpóźniej może zarejestrować się jako unijny VAT-owiec w dniu składania druku.

Katarzyna Miazek,

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: