eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wstępnie wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 dostępne w skarbówce

Wstępnie wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 dostępne w skarbówce

2017-03-20 13:55

Wstępnie wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 dostępne w skarbówce

PFR - wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe © lutra82 - Fotolia.com

W tym roku fiskus udostępnił nową usługę - wypełnienie zeznania podatkowego przez urzędników na wniosek podatnika. Możliwe jest także skorzystanie z usługi wdrożonej już wcześniej, czyli wstępnie wypełnionego zeznania. Usługa ta jest dostępna dla dwóch rodzajów zeznań: PIT-37 i PIT-38. Skorzystać z niej można na Portalu Podatkowym, podając swoje dane uwierzytelniające, od 15 marca 2017 r.

Przeczytaj także: Już w 2017 r. rocznego PIT wypełni za nas urząd skarbowy

Portal Podatkowy resortu finansów udostępnia wstępnie wypełnione formularze PIT-37 i PIT-38 za 2016 r. Należy jednak pamiętać, że nie są to formularze wypełnione przez urzędników za podatnika, a jedynie propozycja rocznego rozliczenia podatku dochodowego, które wymagają ingerencji użytkowników. Podatnicy tutaj sami podpisują formularze i je składają, mogą też je dowolnie zmieniać i uzupełniać o brakujące (ich zdaniem) dane.

Dla kogo formularze?


Na Portalu Podatkowym dostępne są tylko dwa wstępnie wypełnione formularze: PIT-37 i PIT-38.

PIT-37 - to zeznanie przeznaczone dla osób uzyskujących jedynie dochody za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, umów zlecenie, rent, emerytur itp.) - opodatkowane skalą podatkową. Zeznania takie podatnicy mogą składać indywidualnie, razem z małżonkiem bądź jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Formularz wypełniają także przedsiębiorcy, którzy uzyskują opisane wyżej przychody, jednakże pod warunkiem, że prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana w inny sposób aniżeli skala podatkowa, co wymaga złożenia osobnego formularza z tego tytułu.

Skąd fiskus wiedział, jakie wartości wpisać do poszczególnych rubryk wstępnie wypełnionego zeznania? Dane te pobiera ze składanych informacji i zeznań przez płatników. Są to PIT-11, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-8C.

fot. lutra82 - Fotolia.com

PFR - wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Każdy, kto rozlicza się na PIT-37 lub PIT-38, może pobrać wstępnie wypełniony formularz ze strony Ministerstwa Finansów.


PIT-38 jest natomiast zeznaniem rozliczającym dochody z tzw. kapitałów pieniężnych (opodatkowanych stawką 19%). Tutaj skarbówka czerpie informacje z przesłanych do niej PIT-8C za 2016 r.
Nie należy utożsamiać wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego z jego wypełnieniem przez urząd na wniosek podatnika. To dwie zupełnie różne usługi. Wypełnienie zeznania przez urząd skarbowy w imieniu podatnika opisaliśmy w artykule: Już w 2017 r. rocznego PIT wypełni za nas urząd skarbowy

Gdzie znaleźć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe?


Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe można pobrać na stronie internetowej portalu podatkowego resortu finansów w zakładce (po lewej stronie): „”.

fot. lutra82 - Fotolia.com

PFR - wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Każdy, kto rozlicza się na PIT-37 lub PIT-38, może pobrać wstępnie wypełniony formularz ze strony Ministerstwa Finansów.


Podatnik uzyskuje dostęp do swojego rozliczenia po podaniu danych uwierzytelniających, które pozwolą na jego identyfikację. Jakie to dane? - identyfikator podatkowy (odpowiednio NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu - ale uwaga - za 2016 r.
W przypadku PIT-37 przychodem takim jest suma wszystkich przychodów wykazanych w:
-PIT-11(20, 21) łącznie w pozycjach 25, 30, 32, 35, 39, 42, 45, 49, 53, 56, 58 i 62,
-PIT-11(22, 23) łącznie w pozycjach 29, 34, 36, 39, 43, 46, 49, 53, 57, 60, 62 i 66,
-PIT-8C(6, 7, 8) w pozycji 33,
-PIT-R(16, 17, 18) w pozycji 60,
-PIT-40A/11A(17) łącznie w pozycjach 33 i 35,
-PIT-40A/11A(18) łącznie w pozycjach 38, 40.

W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków - należy podać dane uwierzytelniające obojga z nich.

PIT-38 uwierzytelnia się sumą przychodów z posiadanych informacji PIT-8C za 2016 r.
Jak nietrudno zauważyć - wartości przychodów (jako że należy podać te z roku rozliczanego), są zawsze większe od zera (za wyjątkiem przychodu małżonka w PIT-37, który może przyjąć wartość zerową).

Wypełnia i podpisuje podatnik


Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe podatnik może dowolnie zmieniać i uzupełniać. Dopuszczalne jest tutaj np. podanie innych danych adresowych, uzupełnienie formularza o ulgi podatkowe (i niezbędne załączniki tutaj wymagane), dołożenie wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej OPP itp. Zmodyfikowana może zostać każda pozycja formularza.

Po odpowiednim wypełnieniu zeznania podatkowego i jego sprawdzeniu można go wysłać elektronicznie. Zanim to jednak nastąpi, zeznanie trzeba podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi z roku 2015 albo profilem zaufanym ePUAP

System wymaga tutaj też podania adresu e-mail, na który zostanie wysłany „kod autoryzujący” niezbędny do sprawdzenia statusu wysłanego zeznania i pobrania UPO, które zastępuje pieczątkę z urzędu potwierdzającą złożenie zeznania.
Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200" możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: